Rygbi: Cynrychioli Cymru'n 16 oed

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Iwan Evans

Ddydd Mawrth bydd bachgen 16 oed o ardal Llanbedr Pont Steffan yn gwisgo crys coch Cymru mewn cystadleuaeth cwpan y byd rygbi yn Awstralia.

Mae Iwan Evans wedi ei ddewis i dîm rygbi cyffwrdd Cymru, fydd yn chwarae yn erbyn Ynysoedd y Pilipinas.

Iwan yw'r aelod ieuengaf o'r tîm yn y categori "Cymysg Agored", lle mae 25 gwlad yn ymrafael am y fraint i fod yn bencampwyr byd.

"Bydd y gêm gyntaf yn un galed fydden ni'n meddwl, gan fod y tîm yn un cryf a chorfforol iawn. Fe fydd yn brofiad newydd i mi ac i lawer o fy nghyd-chwaraewyr gan nad ydym wedi cael y profiad o chwarae yn erbyn tîm Samoa o'r blaen."

Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Tîm cymysg Cymru

Cefnogaeth y gymuned

Roedd y gymuned leol yn Llambed wed bod yn allweddol i allguogi Iwan i wireddu ei freuddwyd.

"O'n ni byth wedi meddwl bydden i yn Awstralia, yn gwylio fy mab yn chwarae rygbi i Gymru," meddai mam Iwan, Wendy.

"Rwyf i a'i dad yn hynod o browd ohono, a fi'n siwr bod gweddill y teulu hefyd! Mae'r gefnogaeth mae Iwan wedi cael wedi bod yn ffantastig.

" Mae llawer o bobl yn yr ardal wedi cyfrannu mewn sawl gwahanol ffordd, boed yn ariannol neu'n cynorthwyo.

"Gwnaeth Capel Brondeifi hyd yn oed gynnal cwis i godi arian i helpu i dalu am y trip, a chodwyd £432.50, sydd yn ffantastig ac rydym mor ddiolchgar."

Mae'r gystadleuaeth yn cael ei chynnal bod pedair blynedd, gyda'r Alban wedi ei chroesawu yn 2011.

Yn ôl y trefnwyr, hon yw`r gystadleuaeth fwyaf o'i bath erioed, gyda thimau o 25 o wledydd yn cystadlu.

Mae yna 90 o dimau a rheiny wedi eu rhannu o ran oedran, yn ogystal ag yn dimau dynion, merched a chymysg.

Mae tim cymsyg Cymru mewn grwp sy'n cynnwys Yr Iseldiroedd, Samoa a'r Pilipinas.

Bydd y tair gêm grŵp yn cael eu chwarae ar y diwrnod cyntaf.

Beth yw rygbi cyffwrdd?

Dechreuodd y gamp yn Awstalia yn yr 1960au.

Does yna ddim hawl i daclo. Ar ôl chwe chymal o'r chwarae, mae'n rhaid ildio'r bêl i'r tîm arall.

Mae chwe chwaraewr ym mhob tîm ac mae gemau yn para 40 munud.

Yn ogystal â'r chwe chwarerwr, bydd wyth o eilyddion yn chware yn ystod y gêm.

Bydd y gystadleuaeth yn cael ei chynnal yn Coffs Harbor, yn nhalaith De Cymru Newydd.

"Allan yn Awstralia, rydyn ni wedi chwarae chwe gêm ymarfer yn barod. Rydym hefyd wedi bod yn ymarfer llawer, rhai dyddiau efo dau i dri sesiwn ar yr amserlen," meddai Iwan.

"Dwi'n sicr yn nerfus, ond rwyf hefyd yn ddiolchgar bo' fi'n cael y siawns i gynrychioli fy ngwlad yn chwarae rygbi, rhywbeth fi wedi mo'yn neud ers i mi ddechrau chwarae rygbi'r undeb yn wyth mlwydd oed."