Nepal: Teulu'n clywed bod dynion yn fyw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Y difrod yn y Gwersyll Cyntaf ar lethr Everest yn dilyn yr eirlithradau

Mae teuluoedd dau frawd a'u ffrind aeth ar goll yn Nepal wedi clywed bod y dynion yn fyw.

Roedd Jason Russell, 28 ac o Riwabon, ei frawd Darren, 26, a Daniel Hughes, 36, i gyd ar y rhestr o bobl oedd ar goll wedi'r daeargryn ddydd Sadwrn.

Dywedodd y cwmni roedd y tri yn teithio hefo nhw, bod arweinydd y grŵp wedi cysylltu i ddweud eu bod yn aros am hofrennydd i'w hedfan i Kathmandu.

Dywedodd teulu Jason a Darren Russell bod y newyddion yn rhoi "llygedyn o obaith".

Er hynny, dywedodd y teulu eu bod yn wyliadwrus nes eu bod yn derbyn rhagor o wybodaeth.

Mae'r dynion "yn parhau i fod ar goll", yn ôl rhestr y Groes Goch.

Mae'n ymddangos bod Cymro arall oedd ar goll wedi'r daeargryn yn Nepal yn ddiogel. Dywedodd deulu Maurice Hanley, o Abertawe, eu bod wedi cael neges ei fod yn fyw ac iach.

Roedd Mr Hanley, 54, yn wreiddiol o Bont-iets, Sir Gaerfyrddin, yn cerdded o Kathmandu i Pokhara.

Dyw ei deulu ddim wedi gallu siarad hefo fo'n uniongyrchol am nad oes modd cysylltu ag unrhyw un yn yr ardal.

Yn dilyn y daeargryn roedd pryder hefyd am Gymro sy'n byw yn Awstralia, Huw Alexander Lashmar, sydd yn 57 oed, ond mae yntau yn ddiogel.

Dringo Everest

Roedd dyn arall oedd yn gobeithio llwyddo i fod y Cymro hynaf i gyrraedd copa Everest wedi goroesi'r daeargryn tra'r oedd o'n dringo'r mynydd.

Roedd Mike Hopkins, 56 oed o Gaerdydd, wedi cyrraedd Gwersyll 1 pan ddigwyddodd y daeargryn oedd yn mesur 6.7, ond mae wedi cysylltu gyda'i wraig i ddweud ei fod yn ddiogel.

Yn ei barti roedd Iestyn Richards-Rees o Gaerfyrddin oedd, fel Mr Hopkins, yn ceisio am record am yn gysylltiedig ag oed. Roedd o'n ceisio bod y Cymro ieuengaf i ddringo'r llwybr North Col.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Iestyn Richards-Rees ar ochr ogleddol y mynydd pan darodd y daeargryn

Fe lwyddodd i Mr Richards-Rees, 28 oed o Langyndeyrn, bostio blog ddiwrnod ar ol y daeargryn.

Dywedodd: "Roedden ni'n cael cinio pan ddechreuodd y llawr grynu, ac wedyn roedd sŵn mawr fel taran.

"Roedden ni'n meddwl mai cwymp eira oedd o i ddechrau, ond fe wnaeth y daeargryn ddechrau cwymp ac fe gafodd ychydig o ddringwyr o China eu dal ynddo fo, ond doedd dim anafiadau sylweddol.

"Mae gweld carreg a rhew yn disgyn o'ch cwmpas yn eich gadael chi mewn sefyllfa anobeithiol. Does dim y gallwch chi ei wneud os yw'n dod atoch chi a buon ni'n lwcus iawn i fod yn bell o'r llanast."

Timau achub

Disgrifiad o’r llun,
Mae tîm achub o dde Cymru wedi teithio i Nepal

Mae timau achub a chyflenwadau brys wedi dechrau cyrraedd y wlad yn dilyn y daeargryn. Roedd canolbwynt y daeargryn 60km (40 milltir) i'r dwyrain o brifddinas Nepal, Kathmandu.

Yn ôl Richard Matheson o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru mae tîm o chwech o'u haelodau gydag arbenigedd achub wedi cyrraedd Kathmadu fore Lun.

"Fe fyddant yn dod â sgiliau achub i amgylchfyd trefol, gan ddelio gydag adeiladau sydd wedi dymchwel ac yn chwilio am ddioddefwyr", meddai.

Mae un o swyddogion Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru hefyd wedi mynd i Nepal i gynorthwyo â'r gwaith.