Euog o wneud newidiadau i hen dŷ

Ty Image copyright Wales News Service

Mae datblygwr eiddo wedi pledio'n euog i wneud newidiadau i dŷ yn Sir Fynwy oedd yn ysbrydolaeth i'r gân 'All things bright and beautiful'.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd fod Kim Davies, 60, wedi gosod jacuzzi gyda goleuadau oedd yn anaddas i dŷ hanesyddol Llanwenarth House. Roedd hefyd wedi gosod ffenestri a drysau modern, gan gael gwared a'r lle tân gwreiddiol, gan osod copi modern yn ei le.

Roedd wedi pledio'n ddieuog yn gynharach i'r honiad o wneud newidiadau anghyfreithlon i'r tŷ, ond mae bellach wedi pledio'n euog i'r mwyafrif o'r honiadau yn ei erbyn.

Newidiadau

Clywodd y llys nad oedd swyddogion cadwraeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi cymeradwyo'r newidiadau.

Image copyright Wales News Service
Image caption Kim Davies tu allan i'r llys

Roedd Mr Davies wedi gwneud newidiadau i libart ag adeilad allanol ar y safle hefyd.

Dywedodd y bargyfreithiwr George Carter-Stephenson QC ar ran Mr Davies: "Mae Mr Davies nawr yn derbyn y bydd yn rhaid iddo gymryd camau i roi'r tŷ yn ôl mewn trefn".

Dywedodd fod Mr Davies yn chwilio am bensaeri i adnewyddu'r tŷ.

Mae'r barnwr yn yr achos yn penderfynu ar ba gosb i'w gosod ar Mr Davies.

Mae'r Barnwr, Daniel Williams, wedi gohurio'r achos tan 15 Mai.