Euog o wneud newidiadau i hen dŷ

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Mae datblygwr eiddo wedi pledio'n euog i wneud newidiadau i dŷ yn Sir Fynwy oedd yn ysbrydolaeth i'r gân 'All things bright and beautiful'.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd fod Kim Davies, 60, wedi gosod jacuzzi gyda goleuadau oedd yn anaddas i dŷ hanesyddol Llanwenarth House. Roedd hefyd wedi gosod ffenestri a drysau modern, gan gael gwared a'r lle tân gwreiddiol, gan osod copi modern yn ei le.

Roedd wedi pledio'n ddieuog yn gynharach i'r honiad o wneud newidiadau anghyfreithlon i'r tŷ, ond mae bellach wedi pledio'n euog i'r mwyafrif o'r honiadau yn ei erbyn.

Newidiadau

Clywodd y llys nad oedd swyddogion cadwraeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi cymeradwyo'r newidiadau.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Kim Davies tu allan i'r llys

Roedd Mr Davies wedi gwneud newidiadau i libart ag adeilad allanol ar y safle hefyd.

Dywedodd y bargyfreithiwr George Carter-Stephenson QC ar ran Mr Davies: "Mae Mr Davies nawr yn derbyn y bydd yn rhaid iddo gymryd camau i roi'r tŷ yn ôl mewn trefn".

Dywedodd fod Mr Davies yn chwilio am bensaeri i adnewyddu'r tŷ.

Mae'r barnwr yn yr achos yn penderfynu ar ba gosb i'w gosod ar Mr Davies.

Mae'r Barnwr, Daniel Williams, wedi gohurio'r achos tan 15 Mai.