Trwy fy llygaid i: Ebrill

Mae Cymru Fyw yn rhoi cyfle i ffotograffydd gwadd rannu rhai o'r lluniau y maen nhw wedi eu tynnu yn ystod y mis. Dyma i chi ddetholiad Llinos Lanini o Gaerdydd o rai o'r lluniau trawiadol dynnodd hi yn y brifddinas yn ystod mis Ebrill.

Dewisodd Llinos thema i'w gwaith, sef Lliwiau a cafodd pob un o'r delweddau eu tynnu gyda ffôn symudol.

Image caption Gwyn a Du: Treganna, Caerdydd
Image caption Diwrnod sbectol dywyll!
Image caption Blodau'r coed yn garped gwyn
Image caption Gwyrdd llachar ar Heol y Felin
Image caption Melyn moes mwy?
Image caption Ymbincio yn y parc!
Image caption Piw sy'n gorwedd ar y gwair?!
Image caption Llwydaidd ym mynwent yr eglwys
Image caption Yn eironig, dim diod oren i dorri syched!
Image caption Gobeithio nad ydi o yn y coch...
Image caption Diwrnod ffrwythlon yn yr Aes, Caerdydd