Trwy fy llygaid i: Ebrill

Cyhoeddwyd

Mae Cymru Fyw yn rhoi cyfle i ffotograffydd gwadd rannu rhai o'r lluniau y maen nhw wedi eu tynnu yn ystod y mis. Dyma i chi ddetholiad Llinos Lanini o Gaerdydd o rai o'r lluniau trawiadol dynnodd hi yn y brifddinas yn ystod mis Ebrill.

Dewisodd Llinos thema i'w gwaith, sef Lliwiau a cafodd pob un o'r delweddau eu tynnu gyda ffôn symudol.

Disgrifiad o’r llun, Gwyn a Du: Treganna, Caerdydd
Disgrifiad o’r llun, Diwrnod sbectol dywyll!
Disgrifiad o’r llun, Blodau'r coed yn garped gwyn
Disgrifiad o’r llun, Gwyrdd llachar ar Heol y Felin
Disgrifiad o’r llun, Melyn moes mwy?
Disgrifiad o’r llun, Ymbincio yn y parc!
Disgrifiad o’r llun, Piw sy'n gorwedd ar y gwair?!
Disgrifiad o’r llun, Llwydaidd ym mynwent yr eglwys
Disgrifiad o’r llun, Yn eironig, dim diod oren i dorri syched!
Disgrifiad o’r llun, Gobeithio nad ydi o yn y coch...
Disgrifiad o’r llun, Diwrnod ffrwythlon yn yr Aes, Caerdydd