Cwest yn clywed am gŵyn teulu am ysbyty

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae teulu Richard Middleton yn teimlo bod Ysbyty Glangwili wedi ei ryddhau yn rhy fuan

Mae teulu dyn 83 oed o Geredigion oedd yn dioddef o ganser wedi dweud eu bod yn bwriadu cwyno i Fwrdd Iechyd Hywel Dda gan honni iddo gael ei ryddhau o'r ysbyty yn rhy gynnar.

Cafodd rheithfarn o hunanladdiad ei chofnodi yng nghwest Richard Middleton o Aberystwyth.

Fe gafodd ei gorff ei ddarganfod yn afon Rheidol, ar 15 Ionawr, a hynny'n dilyn cyfnod o law trwm.

Dywedodd y crwner Peter Brumpton ei fod yn fodlon nad oedd y farwolaeth yn un ddamweiniol, gan fod y gŵr 83 oed wedi codi ganol nos, wedi gwisgo a gyrru dwy filltir o'r dref i'r afon.

Ond yn ystod y gwrandawiad dywedodd mab Richard Middleton, Keith, bod y teulu'n teimlo bod Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin wedi ei ryddhau yn rhy fuan ar ôl triniaeth ar gyfer canser y coluddyn.

Ychwanegodd mai dim ond ar y diwrnod y cafodd ei ryddhau y cafodd o wybod nad oedd gwella i fod.

Methu ymdopi

Dywedodd nad oedd unrhyw baratoadau ar gyfer rhoi cefnogaeth iddo, a'i fod wedi dychwelyd adref i ofal ei wraig 86 oed, oedd yn fregus.

Yn ôl Keith Middleton, er iddyn nhw ofyn am gymorth, digwyddodd hynny ddim.

Fe gafodd ei gorff ei ddarganfod dau fis ar ôl iddo adael yr ysbyty ac fe adawodd nodyn yn dweud nad oedd yn gallu ymdopi.

Dywedodd y teulu eu bod yn bwriadu anfon cwyn i Fwrdd Iechyd Hywel Dda.

Mewn datganiad, dywedodd y Bwrdd: "Rydym yn cynnig ein cydymdeimlad dwys i deulu Mr Middleton ar yr amser anodd yma.

"Rydym yn deall y bydd y teulu yn cysylltu â ni ac rydym am eu sicrhau y byddwn yn edrych ar brofiadau eu tad ac yn dysgu gwersi - i weld a allwn wedi gwneud unrhyw beth yn well."