Heddlu'n apelio wedi ymosodiad

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Reuters

Mae Heddlu'r Gogledd wedi apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad difrifol mewn maes parcio ym Mangor.

Fe ddywed yr heddlu bod dau aelod o'r cyhoedd wedi gweld y digwyddiad ym maes parcio siop Lidl am 14:20 ar ddydd Sadwrn, 25 Ebrill, pan wnaeth dyn ymosod ar fenyw.

Dywedodd PC Arwyn Tudur Jones ar ran Heddlu'r Gogledd:

"Roedd dwy fenyw ifanc y credir iddyn nhw fod yn eu 20au cynnar yn y maes parcio ar y pryd... fe welson nhw'r digwyddiad yn y maes parcio ar y pryd ac fe wnaethon nhw ddweud wrth staff siop Lidl amdano.

"Rydym yn awyddus i ganfod pwy yw'r ddwy fenyw yma, a hefyd i siarad gydag unrhyw un arall a welodd yr ymosodiad yn y maes parcio."

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth mewn perthynas â'r digwyddiad ffonio PC 2679 Arwyn Tudur Jones yng ngorsaf heddlu Bangor drwy ffonio 101 a nodi'r cyfeirnod RC15058730.

Mae dyn wedi cael ei arestio mewn cysylltiad â'r digwyddiad, ac wedi cael ei ryddhau ar fechnïaeth tra bod yr ymchwiliad yn parhau.