Gwasanaeth ambiwlans wedi 'troi cornel'

  • Cyhoeddwyd
Gwasanaeth ambiwlans
Disgrifiad o’r llun,
Mae llai o oedi yn trosglwyddo cleifion i ysbytai yn ôl y prif weithredwr

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi "troi cornel" wrth ymateb i alwadau brys, yn ôl ei bennaeth.

Mae'r ffigyrau diweddaraf yn dangos gwell ymateb i'r galwadau mwyaf brys am y trydydd mis yn olynol.

Dywedodd y prif weithredwr Tracy Myhill bod ysbryd a phresenoldeb staff wedi gwella a bod llai o oedi yn trosglwyddo cleifion i ysbytai.

Mae cynllun prawf - cynllun Explorer - yn yr ardal oedd yn perfformio waethaf yn y cymoedd wedi arwain at welliant mawr mewn llai na mis.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed o 65% o ambiwlansys yn ymateb i'r galwadau mwyaf brys o fewn wyth munud.

Ym mis Mawrth, fe wnaeth 52.9% o ambiwlansys gyrraedd y targed yma, o'i gymharu â'r ffigwr o 51.2% ym mis Chwefror

Ond ffigyrau mis Rhagfyr y llynedd oedd y gwaethaf ers i gofnodion ddechrau, gyda'r ffigwr yn 42.6%.

Mae'r gwasanaeth nawr yn cyhoeddi'r amseroedd ymateb i'r galwadau 999 sy'n cael eu hystyried yn ddifrifol.

Ym mis Chwefror, cafodd 62.7% o'r galwadau yma eu hateb o fewn wyth munud.

Roedd y ffigwr wedi codi i 65.3% ym mis Mawrth.

Disgrifiad o’r llun,
"Fis ar ôl mis, rydyn ni'n mynd i'r cyfeiriad cywir," meddai Tracy Myhill

'Cyfeiriad cywir'

"Rwy'n gweld gwelliant parhaus," meddai Ms Myhill wrth BBC Cymru.

"Fe ddywedais i 'mod i eisiau trawsffurfio'r corff. Fis ar ôl mis, rydyn ni'n mynd i'r cyfeiriad cywir.

"Rwy'n gweld gwahaniaethau mawr yn y gwasanaeth - mewn cymhelliant staff, mewn perthynas gyda byrddau iechyd, mewn trosglwyddo cleifion i ysbytai ac yn addysgu'r cyhoedd i ddefnyddio'r gwasanaeth dim ond pan fo rhaid.

"Does dim un peth yn sefyll allan - mae ysbryd a phresenoldeb staff yn gwella, mae recriwtio'n mynd yn dda ac mae'r oedi yn trosglwyddo cleifion yn lleihau."

Yn y cyfamser, mae cynllun i geisio gwella amseroedd ymateb yn yr ardaloedd sy'n perfformio waethaf hefyd wedi dangos gwelliannau.

Mae cynllun Explorer wedi bod yn cadw ambiwlansys Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful o fewn ffiniau'r ardal, yn hytrach na bod hefyd ar gael i helpu ardaloedd eraill.

Y canlyniad yw bod y nifer o ambiwlansys sy'n ymateb i alwadau brys o fewn wyth munud wedi cynyddu o 46.2% i 60% mewn llai na mis.