Apêl Nepal gan Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, MOD
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r awyrennau Prydeinig cyntaf ar eu ffordd i Nepal i helpu gyda chymorth

Mae parc cenedlaethol sydd â chysylltiadau cryf gyda milwyr Ghurkha Nepalaidd y fyddin Brydeinig yn apelio am help i gasglu cymorth i'w gymryd i bobl sydd wedi cael eu heffeithio gan y daeargryn yno.

Mae Bannau Brycheiniog wedi bod yn gartref i filwyr Ghurkha ers 1974, ac mae swyddogion y parc yn dweud eu bod mewn cysylltiad â'r milwyr presennol am helpu dosbarthu cymorth.

"Mae gan Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog gysylltiadau hanesyddol cryf gyda chymunedau yn Nepal - gyda nifer o filwyr Ghurkha a'u teuluoedd yn byw yma," meddai'r awdurdod mewn apêl ar Facebook.

"Rhaid i ni gasglu'r cymorth cyn gynted a phosib fel y gallan nhw eu dosbarthu i'r rhai sydd fwya' bregus."

"Rydym yn gofyn i bobl gyfrannu cymaint y gallan nhw a helpu dangos ein cefnogaeth i'r cymunedau yng nghanol y trychineb."

Gall bobl roi unrhyw gyfraniadau drwy swyddfa'r awdurdod yn Heol Cambrian, Aberhonddu.