Menyw gyntaf ar fwrdd Undeb Rygbi Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi penodi menyw i fwrdd y sefydliad am y tro cyntaf yn ei hanes.

Mae Aileen Richards yn un o ddau gyfarwyddwr newydd i ymuno gyda'r bwrdd, ynghyd â Tim Griffin.

Mae Ms Richards yn yr Unol Daleithiau ar hyn o bryd yn gweithredu fel is-lywydd cwmni Mars Incorporated.

"Rwyf wrth fy modd i fod y fenyw gyntaf i gael fy mhenodi i fwrdd Undeb Rygbi Cymru yn hanes 134 mlynedd yr undeb," meddai.

"Mae'r rôl anweithredol yma yn ffordd wych i ganolbwyntio fy nghariad tuag at rygbi, fy malchder mewn bod yn Gymraes a'r awch i gyfrannu at fywyd yng Nghymru.

"Rwyf yn ymroddedig i wneud gwahaniaeth o amgylch bwrdd yr undeb ac mae'r un mor foddhaol i mi gael ymuno gydag Undeb Rygbi Cymru yn ystod cyfnod cyffrous yn ei ddatblygiad corfforaethol."

Byd busnes

Cafodd Richards ei magu yn ardal Caerdydd ac mae ganddi radd BSc gydag anrhydedd mewn astudiaethau busnes.

Mae hi wedi treulio 30 mlynedd gyda Mars mewn nifer o swyddi dylanwadol, yn ogystal â swyddi mewn cwmnïau ym Mhrydain, Gwlad Belg a'r Unol Daleithiau.

Tim Griffin yw prif weithredwr cwmni Dell UK. Roedd yn arfer gweithio i PricewaterhouseCoopers a'r BBC.

"Fel chwaraewr rygbi brwd a chefnogwr rwyf wrth fy modd ac yn hynod o falch fy mod wedi cael fy mhenodi fel cyfarwyddwr anweithredol i fwrdd Undeb Rygbi Cymru," meddai Mr Griffin.

Cafodd y penodiadau eu gwneud yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol yr undeb.

"Mae apwyntiadau Aileen a Tim fel cyfarwyddwyr anweithredol annibynnol yn garreg filltir i ddatblygiad a moderneiddio ein llywodraethiant," meddai cadeirydd Undeb Rygbi Cymru Gareth Davies.

"Mae penodiad Aileen fel y fenyw gyntaf i eistedd ar fwrdd yr undeb yn dangos ein bod yn benderfynol o foderneiddio a chynrychioli ein cefnogwyr yn ein llywodraethiant corfforaethol."