Cyngor o blaid cynllun pencadlys BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Rightacres Property
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd tua 10,000 yn gweithio yn ardal y Sgwâr Canolog pan fydd y datblygiadau wedi eu cwblhau

Mae cyngor wedi cymeradwyo cynlluniau ar gyfer pencadlys BBC Cymru yng nghanol dinas Caerdydd.

Pleidleisiodd y pwyllgor cynllunio o blaid rhoi caniatâd i'r datblygiad yn Sgwâr Canolog.

Clywodd y pwyllgor y byddai'r gwaith adeiladu yn dechrau ar safle presennol yr orsaf fysus yn ddiweddarach eleni.

Yn gynharach, fe wrthododd Llywodraeth Cymru gais Cymdeithas Ddinesig Caerdydd i gymryd rheolaeth dros y caniatâd cynllunio.

Croesawodd y datblygwyr Rightacres, BBC Cymru a Network Rail benderfyniad y pwyllgor cynllunio.

Dywedodd Cyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies: "Mae hon yn garreg filltir bwysig arall wrth i ni baratoi i ffarwelio â'n hen gyfleusterau yn Llandaf a symud i ganolfan ddarlledu newydd yng nghanol ein prifddinas."

Fe ddywedodd Paul Orders, prif weithredwr y cyngor: "Mae hwn yn gam cyffrous yn natblygiad ein dinas."

Ffynhonnell y llun, Rightacres Property
Ffynhonnell y llun, Rightacres Property
Ffynhonnell y llun, Rightacres Property