Cyfle i bobl holi Leanne Wood

Cyhoeddwyd

Fe fydd Leanne Wood o Blaid Cymru yn wynebu cwestiynau'r pleidleiswyr ddydd Iau, fel rhan o gyfres o raglenni teledu gan y BBC am arweinwyr y pleidiau.

Wythnos cyn diwrnod y pleidleisio, dywedodd arweinydd y Blaid y byddai pleidleisio i Blaid Cymru yn "sicrhau fod llais Cymru yn cael ei glywed" yn San Steffan.

Hefyd, fe fydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn teithio o amgylch tair sedd darged Llafur yn ne Cymru.

Ac fe fydd Ysgrifennydd Cymru, Stephen Crabb, yn dweud wrth bleidleiswyr fod polisïau economaidd y Torïaid wedi creu 20,000 o swyddi gweithgynhyrchu yng Nghymru.

Wrth ymweld ag un cwmni o'r fath yng Nghaerdydd, fe fydd yn dweud bod Cymru wedi gweld adfywiad rhyfeddol mewn gweithgynhyrchu dros y pum mlynedd diwethaf, ond bod y Ceidwadwyr am fynd hyd yn oed ymhellach.

Hybu gweithgynhyrchu

"Bydd y llywodraeth Geidwadol nesaf yn parhau i greu'r amodau cywir i hybu gweithgynhyrchu yng Nghymru ac yn cau'r bwlch mewn perfformiad economaidd rhwng Cymru a gweddill y DU."

Bydd Carwyn Jones yn cerdded strydoedd Gogledd Caerdydd a Bro Morgannwg, sydd wedi bod yn seddi Ceidwadol, yn ogystal ag etholaeth Canol Caerdydd, sydd wedi bod yn un o seddi'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Fe fydd y prif weinidog yn atgyfnerthu neges arweinydd Llafur, Ed Miliband, bod y blaid Lafur yn "rhoi teuluoedd sy'n gweithio yn gyntaf".

Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn canolbwyntio ar gynllun chwe phwynt i greu mwy o gyfleoedd i ferched.

Mae'r cynigion yn cynnwys herio stereoteipiau rhyw, cau'r bwlch cyflog rhwng dynion a merched a chymryd camau ar draws y byd yn erbyn Llurguniad Organau Rhywiol Merched (FGM).

Dywedodd ymgeisydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Jane Dodds, ei bod yn falch o'r hyn y mae'r blaid wedi ei gyflawni tra mewn llywodraeth.

Herio'r system

"Mae mwy o ferched yn gweithio nag erioed o'r blaen, merched yw traean o'r holl benodiadau ar gyfer byrddau cwmniau'r FTSE 100 yn ddiweddar, ac rydym wedi cyflwyno cynllun 'absenoldeb rhiant' sydd wedi herio'r system hen ffasiwn a oedd yn atal tadau rhag chwarae rhan lawn ym mywyd eu plant," meddai.

Cyn ei hymddangosiad ar y rhaglen deledu, fe annogodd Leanne Wood bleidleiswyr i "sicrhau bod ein cenedl yn hawlio'r sylw yn San Steffan" drwy "ethol y grŵp cryfaf erioed o Aelodau Seneddol Plaid Cymru i siarad dros ein cymunedau".

Bydd y rhaglen yn cael ei recordio yng Nghaerdydd nos Iau ac yn cael ei darlledu am 22:40 ar BBC One Wales.

Bydd yn dilyn rhaglen etholiadol arbennig am 20:00, fydd yn cynnwys David Cameron, Ed Miliband a Nick Clegg yn cael eu holi.

Yna, fe fydd arweinydd UKIP yn cwblhau'r darllediadau etholiadol arbennig nos Iau, yn y rhaglen 'Ask Nigel Farage', am 23:10, hefyd ar BBC One Wales.