Trosedd rhyw: Carcharu pensiynwr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Malcolm Donaldson

Mae pensiynwr o Gaernarfon wedi ei garcharu wedi iddo ymosod yn rhywiol ar fenyw gydag anawsterau dysgu.

Yn Llys y Goron Caernarfon cafodd Malcolm Donaldson, 74 oed, 18 mis o garchar.

Clywodd y llys iddo ddod yn ffrindiau gyda'r fenyw yn ei phumdegau ac iddo ymosod arni yn ei fflat yng Nghaernarfon.

Yn gynharach yn y mis fe'i cafwyd yn euog o dreisio menyw 24 oed ym Mhrestatyn.

Wrth ddedfrydu, dywedodd y Barnwr Merfyn Hughes: "Mi oeddech chi'n gwybod pa mor fregus yr oedd hi ...

Difrifol

"Mae'r ffaith eich bod wedi pledio'n euog yn golygu nad oedd angen i'r ddynes dan sylw roi tystiolaeth."

Ond, meddai'r barnwr, roedd rhaid iddo ystyried bod y diffynnydd wedi bod yn y llys ychydig o wythnosau'n ôl oherwydd trosedd ddifrifol.

Ar 16 Ebrill cafodd 11 o flynyddoedd o garchar am dreisio menyw ym Mhrestatyn ym Mawrth 2013.

Roedd wedi honni ei fod yn y gwely 45 milltir i ffwrdd adeg yr ymosodiad.