Carreg filltir i ganolfan £44m

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cardiff University
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd y ganolfan newydd yn agor yng ngwanwyn 2016

Bydd seremoni'n cael ei chynnal ddydd Iau, flwyddyn cyn agor canolfan arloesol ym Mhrifysgol Caerdydd.

Yn 2016 bydd canolfan ymchwil i ddelweddu'r ymennydd yn agor ar gost o £44m.

Dywedodd y brifysgol mai hwn yw'r prosiect mwyaf costus yn hanes y brifysgol.

Yn ôl yr Athro Derek Jones, pennaeth y ganolfan, hon fydd y ganolfan fwyaf yn Ewrop ac fe fydd "yn hwb enfawr i ymchwil i sut mae'r ymennydd yn gweithio."

Nod ymchwil y ganolfan, fydd yn agor yng ngwanwyn 2016, fydd helpu gwyddonwyr i ddeall achosion clefydau fel dementia a sgitsoffrenia.

Disgrifiad,
Owain yn cael cip ar y dechnoleg

Bydd y ganolfan newydd bedair gwaith yn fwy na'r un bresennol.

Bydd 32 o swyddi newydd yn cael eu creu - ac mae'r cyfleusterau yn debygol o ddenu ymchwilwyr o bedwar ban byd.

Mae disgwyl y bydd meddygon hefyd yn defnyddio'r offer i fapio ymennydd cleifion yn fwy manwl cyn llawdriniaethau cymhleth.

Bydd y cyfleusterau hefyd ar gael i'w defnyddio gan gwmnïau sy'n datblygu cyffuriau a thriniaethau i fesur eu heffaith ar yr ymennydd.

Yn ôl yr Athro Dylan Jones, Dirprwy Is-Ganghellor y Coleg Biofeddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd - mae'r prosiect yn cynrychioli strategaeth "ymosodol" newydd gan y Brifysgol, sy'n canolbwyntio ar feysydd ble gall y brifysgol gystadlu gyda'r gorau yn y byd.

"Mae angen i ni ragori hyd yn oed yn fwy aml y dyddiau hyn i gadw i fyny â chyflymder y newid sydd mewn technoleg" meddai.

Disgrifiad o’r llun,
Scan MRI o ben Gohebydd Iechyd BBC Cymru, Owain Clarke