Prifysgol yn talu bonws i weithwyr oedd ddim ar streic

Cyhoeddwyd

Fe wnaeth penaethiaid Prifysgol Aberystwyth dalu bonws o £50 i aelodau o staff oedd wedi gweithio yn ystod streic gan eu cydweithwyr.

Roedd yr undebau llafur wedi trefnu'r streic i brotestio yn erbyn cynlluniau i gau cynllun pensiwn i weithwyr ar waelod y raddfa gyflog.

Mae undeb Unsain wedi dweud fod eu haelodau wedi eu gwylltio am fod gweithwyr eraill wedi eu "gwobrwyo" am beidio ag ymuno yn y streic, ond mae'r brifysgol wedi dweud fod y taliad yn arwydd o werthfawrogiad am gyfraniad y gweithwyr dros gyfnod prysur yn y brifysgol.

Dywedodd trefnydd undeb Unsain dros Gymru, Roger Bevan: "Mae gan ein haelodau'r hawl i fod yn flin. Tydi o byth yn benderfyniad hawdd i fynd ar streic ac fe wnaethon ni hynny dim ond ar ôl ceisio darbwyllo'r brifysgol nad oedd angen gwneud hynny.

"Mae'r taliad hwn wedi ei gyflwyno fel ffordd o ddangos gwerthfawrogiad i'r rhai aeth i'r gwaith yn ystod y gweithredu diwydiannol, oedd yn gyfreithlon.

"Mae wedi'i ddefnyddio i annog aelodau i beidio â chymryd rhan yng ngweithgareddau'r undeb", meddai.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd undebau Unite, Unsain, Prospect ac Undeb y Prifysgolion a'r Colegau yn gweithredu yn ystod y streic

Aeth rhai o staff y brifysgol ar streic mewn protest yn erbyn cynlluniau i gau AUPAS - cynllun pensiwn cyflog terfynol i 600 o weithwyr cefnogol.

Roedd mwyafrif o staff y brifysgol wedi cytuno i beidio â gweithio yn ystod wythnos y glas y llynedd, ond ni wnaeth pawb ymuno yn y streic.

Mae dirprwy gyfarwyddwr adnoddau dynol y brifysgol, Heather Hinkin, wedi ysgrifennu at y gweithwyr i roi taliad bonws o £50 iddyn nhw.

Mae Unsain wedi ysgrifennu at y brifysgol yn gofyn i'r taliad gael ei dynnu'n ôl.

Dywedodd llefarydd ar ran y brifysgol: "Roedd y 'taliad diolch' i staff oedd wedi gweithio ar benwythnos pwysig ac rydym yn cydnabod eu cyfraniad.

"Rydym am ddiolch i staff oedd wedi cyfrannu at ddigwyddiadau penwythnos y glas ac rydym yn aml yn cydnabod cyfraniadau tîm fel hyn drwy ystod eang o brosesau cydnabod."