Cwest: Dim bai ar yr heddlu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd hyd i Lisa Moller yn crogi yn ei chartref yn y Barri

Mae crwner wedi dweud nad oedd esgeulustod ar ran yr heddlu wedi i ddynes gael ei chanfod wedi marw yn ei chartref oriau ar ôl i heddweision ymweld â'r tŷ i weld os oedd hi'n iawn.

Cafwyd hyd i gorff Lisa Moller, 35, yn crogi yn ei chartref yn y Barri fis Awst diwethaf yn dilyn ffrae dreisgar gyda'i phartner.

Wrth gofnodi rheithfarn naratif, dywedodd dirprwy grwner Caerdydd a'r Fro, Christopher Woolley, fod Ms Moller wedi lladd ei hun yn fwriadol, er bod oedd ei chymhellion yn aneglur.

Dywedodd nad oedd esgeulustod ar ran yr heddlu gan nad oedd hawl ganddynt i fynd i mewn i'w chartref.

Mae ymchwiliad gan Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu yn parhau.

Fe gafodd yr heddlu eu galw i'r tŷ yr oedd Ms Moller yn ei rannu gyda'i phartner yn ystod oriau mân 31 Awst ar ôl adroddiadau o sgrechian a gweiddi.

Fe aethpwyd a Mr Ashenhurst i orsaf yr heddlu ac fe adawodd swyddogion Ms Moller yn y tŷ ar ei phen ei hun.

Methu cysylltu

Dywedodd y Ditectif Sarjant, Anthony Evans: "Ar ôl i Mr Ashenhurst adael y tŷ, fe alwodd swyddogion yr heddlu yn y tŷ am 02:00 ac eto am 04:24, yn ogystal â galw ei ffôn symudol, ond methodd y swyddogion i gysylltu â hi.

Dywedodd nad oedd y swyddogion wedi ceisio gwthio'u ffordd i mewn i'r eiddo oherwydd eu bod yn "ymwybodol o'r gyfraith" ac nad oedd unrhyw beth i ddangos fod Ms Moller yn hunan-niweidio.

Dychwelodd Mr Ashenhurst i'r tŷ ar ôl iddo gael ei holi gan yr heddlu.

Dywedodd ei fod wedi torri i mewn i'r tŷ tua 10:50, ac wedi dod o hyd i Ms Moller yn crogi.

Dywedodd y crwner cynorthwyol ar gyfer Caerdydd a'r Fro, Christopher Woolley:

"Roedd yn amlwg ei bod wedi dioddef camdriniaeth eiriol yn yr oriau cyn ei marwolaeth, ond nid oedd dim yn ei hanes meddygol i ddangos iselder neu ymdrechion i hunan-niwedio.

Dywedodd mai'r unig ffordd y byddai'r heddlu wedi gallu gorfodi mynediad i'r tŷ, fyddai "os oedd ganddynt dystiolaeth fod Ms Moller yn hunan-niweidio."