BBC Cymru Fyw

Ymosodiad Bedwas: Rhyddhau merch ar fechnïaeth

Published
image copyrightGoogle
Mae merch 15 oed gafodd ei harestio yn dilyn ymosodiad honedig gyda chyllell mewn ysgol yng Nghaerffili, bellach wedi cael ei rhyddhau ar fechnïaeth.
Cafodd yr heddlu eu galw i Ysgol Uwchradd Bedwas am 11:05 ddydd Mercher.
Cafodd merch arall, sydd hefyd yn 15 oed, ei chludo i'r ysbyty gydag anaf i'w boch.
Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerffili bod gweithwyr yn yr ysgol a swyddogion yr heddlu wedi ymdrin â'r digwyddiad yn "gyflym".
Dywedodd Heddlu Gwent eu bod yn parhau i gydweithio'n agos gyda'r ysgol.