Diwrnod mawr y clybiau bach

Aled Scourfield
BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Fe fydd cefnogwyr timau rygbi Ystradgynlais, Cambrian Welfare, Castell Newydd Emlyn ac Ystrad Rhondda yn heidio i Stadiwm y Mileniwm ddydd Sul i weld eu timau yn cystadlu am Blât a Phowlen Swalec.

I nifer o'r chwaraewyr, dyma fydd eu hunig gyfle i droedio cae Stadiwm y Mileniwm, ac mae'r cystadlaethau hyn yn rhoi cyfle unigryw i dimau o'r cynghreiriau is i chwarae ar y llwyfan mawr.

Fe fydd timau Pontypridd a Phen-y-bont ar Ogwr o'r Uwchgynghrair hefyd yn ymrafael am Gwpan Swalec ar ddydd Sul.

I Glwb Castell Newydd Emlyn, mi fydd y daith i Gaerdydd yn benllanw ar dymor llwyddiannus tu hwnt.

Disgrifiad,
Aled Scourfield fu'n sgwrsio â Marc Lloyd

Fe gafodd y clwb ddyrchafiad o ail adran y Gorllewin y llynedd, ond mi allai'r clwb gipio Plât Swalec ar ddydd Sul ynghyd â theitl Adran 1 y Gorllewin os ydyn nhw'n ennill y ddwy gêm sydd yn weddill i chwarae.

Yn ôl swyddogion y Clwb, mae dros 700 o docynnau wedi eu gwerthu i gefnogwyr, ac mi fydd o leia saith bws yn gwneud y daith i lawr yr M4 o Gastellnewydd Emlyn i Gaerdydd.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Rhidian yn un o 'hen stejars' y clwb

'Hen stejar'

Yn ôl Rhidian Harries sydd yn chwarae maswr i'r tîm, mae'r cyfle i chwarae yng Nghaerdydd yn unigryw:

"Ni gyd yn edrych 'mlaen at gael bod yn rhan o'r diwrnod.... falle i fi fel hen stejar bydd dim cyfle yn dod rownd eto."

Fe fydd y clwb yn cael cymorth chwaraewyr rhyngwladol yn y stadiwm ar ddydd Sul. Mae'n debyg y bydd Scott Williams, Gareth Davies, Josh Turnbull a Gareth Thomas, yn cario'r dŵr i'r tîm cyntaf.

Mae brawd Scott, Alex, yn fachwr i'r tîm cyntaf:

"Fi'n credu ei fod e'n water boy am y diwrnod, felly d'wi'n gobeithio y bydd e'n dod â'r dŵr 'mlaen yn weddol bach o gyflym."

Fe fydd y gic gyntaf yn Stadiwm y Mileniwm am 1300 gydag Ystradgynlais yn herio Cambrian Welfare; fe fydd Castell Newydd Emlyn yn chwarae Ystrad Rhondda am 1515 a Phontypridd yn herio Pen-y-bont ar Ogwr am 1735.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Alex Williams yn edrych ymlaen at gael cwmni ei frawd, Scott ar y cae ddydd Sul