Cyhoeddi rhestr fer Llyfr y Flwyddyn

Cyhoeddwyd

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi rhestr fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2015.

Fe gafodd bron i 50 o lyfrau Cymraeg eu cyflwyno i'r beirniaid.

Caiff enillwyr y wobr eu cyhoeddi mewn seremoni yn Galeri Caernarfon ddydd Iau 4 Mehefin.

Bydd enillydd pob categori yn derbyn gwobr o £2,000, ac fe gyflwynir gwobr ychwanegol o £6,000 i brif enillydd y wobr yn y ddwy iaith.

Yn y Seremoni Wobrwyo, fe gyflwynir hefyd Wobr Barn y Bobl a'r People's Choice Award i hoff lyfrau darllenwyr Cymru o'r Rhestr Fer.

Ar y rhestr fer eleni, mae:

Rhestr Fer Barddoniaeth

Un Stribedyn Bach, Rhys Iorwerth (Gwasg Carreg Gwalch)

Storm ar Wyneb yr Haul, Llŷr Gwyn Lewis (Cyhoeddiadau Barddas)

Wilia, Meic Stephens (Cyhoeddiadau Barddas)

Rhestr Fer Ffuglen

Awst yn Anogia, Gareth F. Williams (Gwasg Gwynedd)

Saith Oes Efa, Lleucu Roberts (Y Lolfa)

Y Fro Dywyll, Jerry Hunter (Y Lolfa)

Rhestr Fer Ffeithiol Greadigol

Rhyw Flodau Rhyfel, Llŷr Gwyn Lewis (Y Lolfa)

100 o Olygfeydd Hynod Cymru, Dyfed Elis-Gruffydd (Y Lolfa)

Mwy na Bardd, Kate Crockett (Cyhoeddiadau Barddas)

Rhestr Fer Saesneg

Beirniaid y llyfrau Saesneg eleni yw'r newyddiadurwr a beirniad llenyddol Alex Clark, yr awdur Tessa Hadley a'r bardd Paul Henry.

Dyma'r teitlau sydd wedi cyrraedd y Rhestr Fer Saesneg:

Rhestr Fer Gwobr Farddoniaeth Roland Mathias

Telling Tales, Patience Agbabi (Canongate Books)

So Many Moving Parts, Tiffany Atkinson (Bloodaxe Books)

My Family and Other Superheroes, Jonathan Edwards (Seren)

Rhestr Fer Ffuglen

The Redemption of Galen Pike, Carys Davies (Salt Publishing)

The Dig, Cynan Jones (Granta Books)

Burrard Inlet, Tyler Keevil (Parthian)

Rhestr Fer Ffeithiol Greadigol

Down to the Sea in Ships, Horatio Clare (Chatto & Windus)

Other People's Countries, Patrick McGuinness (Jonathan Cape)

American Interior, Gruff Rhys (Hamish Hamilton)

'Deunaw llyfr gwych'

Fe gafodd y cyhoeddiad ei ddarlledu ar-lein bnawn Gwener, 1 Mai.

Beirniaid y llyfrau Cymraeg eleni yw'r awdur Annes Glynn, y bardd a darlithydd Hywel Griffiths a'r DJ, awdur a pherfformiwr Gareth Potter.

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru: "Mae Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2015 yn adlewyrchiad perffaith o safon llenyddiaeth y Gymru gyfoes.

"Mae'r awduron yn mynd â ni ar sawl siwrne amrywiol - i wledydd pellennig, i leoliadau amrywiol o amgylch Cymru, ac i feddyliau llu o gymeriadau boed yn hoffus neu'n atgas.

"Mis yn unig sydd tan y cawn glywed pa lyfrau o'r Rhestr Fer fydd yn cipio'r teitlau Llyfr y Flwyddyn Cymraeg a Llyfr y Flwyddyn Saesneg 2015, felly ewch ati i ddarllen o'r deunaw llyfr gwych a swynodd y panel beirniadu eleni."