Disgyblion Maldwyn yn mynegi siom

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Ifan, Gwen a Ffion o Ysgol Uwchradd Llanfyllin

Mae yna siom ymhlith rhai o ddisgyblion Ysgol Uwchradd Llanfyllin nad oes yna wleidyddion wedi ymweld â nhw yn ystod yr ymgyrchu ar gyfer yr etholiad cyffredinol.

Mae Maldwyn yn un o etholaethau mwyaf gwledig Cymru - ac yn frwydr rhwng y Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi i Glyn Davies ar ran y Torïaid gipio'r sedd oddi ar Lembit Opik yn 2010.

"Dw i wedi cael fy ysbrydoli i bleidleisio ond dw i ddim wedi gweld bod yna lawer o ymdrech gan y pleidiau i ddod yma i'n hysbrydoli ni fel chweched dosbarth i bleidleisio," meddai Ffion.

"Mae yna bamffledi a phosteri o gwmpas y lle ond dydy nhw ddim wedi dod i'r ysgol i drio ein perswadio ni i bleidleisio iddyn nhw a does yna ddim llawer o son am faterion sy'n berthnasol inni fel pobl ifanc," ychwanegodd.

Roedd yna deimlad hefyd fod pynciau cefn gwlad wedi eu hanwybyddu,

"Dwi ddim yn credu fod 'na sylw i bynciau sy'n berthnasol i ardal wledig fel hon. Mae 'na lot o ffermio, lot o amaethyddiaeth fan hyn. Dw i ddim yn meddwl fod y pynciau yna wedi eu trafod gan y pleidiau, " meddai Ifan sy'n ddisgybl blwyddyn 12.

Mae 'na ddyletswydd ar bobl ifanc i bleidleisio yn ôl Gwen.

"Dw i isho dweud fy nweud wrth bleidleisio. Dwi ddim yn teimlo fod gan rywun yr hawl i gwyno os nad yda chi yn pleidleisio. Mae lot o bobl yn osgoi pleidleisio oherwydd eu bod nhw'n teimlo fod pob plaid yr un peth."

Yn ymgyrchu ym Maldwyn hefyd, mae Martyn Singelton Llafur, Des Parkinson UKIP, Ann Griffith Plaid Cymru a Richard Chaloner i'r Blaid Werdd.

Bydd y sgyrsiau â disgyblion Ysgol Uwchradd Llanfyllin i'w clywed ar Post Prynhawn ddydd Gwener rhwng 1700 a 1800 wrth i'r rhaglen ddod yn fyw o ganol Caerdydd fel rhan o daith etholiad BBC Cymru.

Ffynhonnell y llun, Owain Betts
Disgrifiad o’r llun, Maldwyn yw un o etholaethau mwyaf gwledig Cymru