Carcharu treisiwr o Ynys Môn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun, Owain Owen: 10 mlynedd o garchar

Mae dyn 22 oed o Ynys Môn, oedd yn defnyddio gwefannau cymdeithasol i dargedu merched dan oed am ryw, wedi ei garcharu am 10 mlynedd.

Cafodd Owain Owen o Fodedern ei orfodi i gofrestru gyda'r heddlu fel troseddwr rhyw am oes, ac fe gafodd orchymyn gwahardd troseddau rhyw am oes.

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug cafodd merch ifanc 18 oed, oedd yn 14 oed pan gafodd ei threisio gan Owen yn ei gar, ei chanmol am ei dewrder ar ôl iddi ddarllen datganiad am effaith y drosedd ar ei bywyd.

Dywedodd wrth y llys sut y difethodd y drosedd ei bywyd a'i bod wedi ystyried lladd ei hun.

Ond roedd wedi llwyddo i ail-afael yn ei bywyd, meddai, gyda chymorth ei theulu a gwasanaeth cefnogi dioddefwyr.

Cyfiawnder

Dywedodd y ddioddefwraig ei bod wedi cael cyfiawnder o'r diwedd.

Ond dywedodd hefyd ei bod yn teimlo fod y system wedi ei gadael i lawr am fod yr achos wedi cymryd cymaint o amser.

Roedd Owen wedi cyfaddef i'w threisio yn wreiddiol ond fe newidiodd ei ble ac fe gafodd achos llys ei gynnal fis diwethaf.

Fe gymerodd y rheithgor ychydig dros ddwy awr i'w ddyfarnu'n euog o gyhuddiad o dreisio, dau gyhuddiad o weithgaredd rhyw gyda phlentyn, a dau gyhuddiad o gyflyru plentyn i gymryd rhan mewn gweithred ryw.

'Tystiolaeth sylweddol'

Dywedodd y Barnwr Rhys Rowlands fod yna dystiolaeth sylweddol yn erbyn Owen.

Cyhuddodd Owen o chwarae'r system oedd wedi ychwanegu at boen meddwl y ddioddefwraig.

Ysgwydodd Owen ei ben a dechrau crynu pan glywodd hyd y dyfarniad.

Wrth ei garcharu, dywedodd y barnwr ei fod yn cael ei garcharu am nifer o ymosodiadau rhyw difrifol yn erbyn 10 o ferched ifanc.