Gofal claf: Dim achos llys

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Gareth Williams
Disgrifiad o’r llun,
Roedd teulu Lilian Willliams am weld achos troseddol

Fydd yna ddim achos troseddol yn codi o'r driniaeth y cafodd claf oedrannus mewn dau o ysbytai'r de cyn ei marwolaeth.

Ym mis Medi 2013 fe wnaeth teulu Lilian Williams o Borthcawl gwyno wrth yr heddlu am esgeulustod honedig.

Cafodd Mrs Williams driniaeth yn Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr, ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot bedair gwaith rhwng Awst 2010 a Thachwedd 2012.

Bu farw yn yr ysbyty.

Dywed Heddlu'r De nad oedd yna ddigon o dystiolaeth i fynd i'r llys.

Mae'r llu wedi cwrdd â theulu Mrs Williams, er mwyn trafod eu penderfyniad.

'Adroddiadau gwallus'

Dywedodd y ditectif arolygydd Mark Lewis: "Fe wnaeth ymchwiliad arall oedd yn ymchwiliad i'r modd oedd lefelau siwgr gwaed yn cael eu monitro gan nyrsys o fewn Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg arwain at achos llys. Fe wnaeth tair nyrs bledio'n euog i esgeuluso cleifion, un o'r cleifion hyn oedd Lilian Williams."

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg fod adroddiadau gwallus wedi ymddangos yn y wasg yn dilyn cwynion y teulu a bod y rhain wedi codi braw ar gleifion a niweidio morâl y staff.

Ychwanegodd fod yr heddlu nawr wedi cau'r ymchwiliad penodol yma.

"Rydym yn gobeithio y bydd hynny yn rhoi taw ar sïon a'r dyfalu a gododd o'r adroddiadau gwallus," meddai'r llefarydd.

Ychwanegodd: "Rydym yn derbyn fod y gofal a roddwyd i Mrs Williams o safon is na'r hyn sy'n dderbyniol. Rydym wedi ymddiheuro i deulu Mrs Williams.

"Dros y 18 mis diwethaf mae llawer o waith wedi ei wneud, a bydd yn parhau i gael ei wneud i wella'r gofal rydym yn ei ddarparu."

Straeon perthnasol