Tocynnau Sioe Eisteddfod wedi gwerthu i gyd

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig

Mae Eisteddfod Genedlaethol Cymru wedi dweud bod tocynnau sioe gerdd Gwydion gan Gwmnni Theatr Maldwyn wedi gwerthu i gyd.

Dyma'r tro cyntaf i gyngerdd werthu allan mewn llai nag wythnos.

Sioe newydd sbon y diweddar Derec Williams, Penri Roberts a Gareth Glyn yw Gwydion ac fe fydd ar lwyfan y pafiliwn ar nos Wener gyntaf yr Eisteddfod.

Dywedodd llefarydd ar ran y Brifwyl: "Rydym yn hynod falch bod y cyngerdd agoriadol wedi gwerthu allan mewn llai nag wythnos. Mae hyn yn argoeli'n dda ar gyfer yr wythnos gyda thri mis i fynd.

"Mae gan yr Eisteddfod berthynas bwysig gyda Chwmni Theatr Maldwyn ers blynyddoedd lawer a rydym yn falch iawn o fod yn llwyfannu'r perfformiad cyntaf o'u sioe newydd, Gwydion, sy'n argoeli i fod yn noson i'w chofio gyda chast ardderchog o bob rhan o'r dalgylch."

Pynciau Cysylltiedig