Etholiad: Penwythnos o ymgyrchu caled

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ann Widdecombe yn ymgyrchu yng Nghaerdydd

Mae'r pleidiau gwleidyddol wrthi yn ymgyrchu yn galed yng Nghymru ar y penwythnos olaf cyn yr etholiad cyffredinol dydd Iau.

Dywedodd Llafur mai hwn fydd yr ymgyrch fwyaf o'i bath ar gyfer yr hyn y maen nhw'n ei alw yn yr "etholiad pwysicaf mewn cenhedlaeth".

Hefyd ddydd Sadwrn, roedd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood yn teithio o amgylch Arfon ac Ynys Môn yn ym mws ymgyrch y blaid.

Roedd un o aelodau amlycaf y Ceidwadwyr Ann Widdecombe yn ymgyrchu yng Nghaerdydd.

Dywedodd hi y dylai'r pleidleiswyr anwybyddu'r pleidiau llai, a dewis rhwng y Ceidwadwyr neu Lafur.

"Y gwir yw bod pob pleidlais sydd ddim yn mynd i'r Ceidwadwyr, yna mae'n fwy tebygol y byddwn yn cael clymblaid Llafur-SNP."

Seddau ymylol

Ond mae Llafur wedi cyhuddo'r Ceidwadwyr o wleidyddiaeth negyddol ac nad dyma mae pobl am ei glywed.

Dywedodd llefarydd mai eu bwriad nhw oedd siarad â degau o filoedd o etholwyr Cymru, a hynny mewn seddau ymylol allweddol.

Fe wnaeth Plaid Cymru hefyd wfftio sylwadau Ann Widdecombe:

Dywedodd Dafydd Wigley: "Dwi'n cael hi'n anhygoel i feddwl fod unrhyw un a'r hawl i ddweud na chaiff pobl ddim pleidleisio dros y pethau sy'n berthnasol i'w hamgylchiadau nhw ag yng Nghymru yn amlwg Plaid Cymru sydd yn fwy perthnasol oherwydd ni sy'n rhoi blaenoriaeth i Gymru. "

Dywed y Democratiaid Rhyddfrydol eu bod nhw wedi bod yn canolbwyntio ar eu neges i bobl ifanc.

Ac mae Cadan ap Tomos o'r blaid yn dweud eu bod yn gwybod beth mae'r etholwyr am ei weld.

"Maen nhw eisiau i'r Democratiaid Rhyddfrydol ffurfio llywodraeth sefydlog a sicrhau bod ni yn dod ar wlad yn ei flaen," meddai

Mae UKIP wedi bod yn cynnal gweithgareddau ac wedi bod yn ymgyrchu ym Mhen-y-bont ar Ogwr.