Ateb y Galw: Alex Winters

Cyhoeddwyd

Yr wythnos yma cyflwynydd CBeebies Alex Winters sy'n ateb cwestiynau busneslyd Cymru Fyw wedi iddo gael ei enwebu gan y cyflwynydd a'r canwr, Wynne Evans.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Dwi'n meddwl yr adeg pan oeddwn ar goll ar y traeth yn Ninbych y Pysgod. Mae fy rhieni yn taeru nad oedden nhw yn bell - rhyw chydig fetrau o ble ro'n i Doedd gen i ddim sbectols yr adeg hynny fell efallai mai fy llygaid i oedd ar fai!!

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn ieuengach?

Mae hwn yn restr hir! Madonna (Dwi'n gwybod!!!), Kelly Le Brock, a Nicola Dunn, y ferch a oedd yn byw drws nesa.

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Gall hyn fod yn un o lawer o adegau. Y peth gwaetha dwi'n meddwl oedd pan nes i ofyn i ffrind fy chwaer pryd oedd ei babi am gyrraedd, a hithau'n ateb "dwi ddim yn disgwyl, Alex, dwi'n dew".

Ro'n i wedi anghofio enw y ffrind a oedd yn disgwyl!!!! D'w i 'rioed 'di gwneud y camgymeriad yna eto!!!!!

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grio?

Dwi'n berson emosiynol felly mae fy llygaid yn dyfrio yn aml. Oes gwahaniaeth rhwng ychydig o ddagrau a chrio go iawn?

Ro'n i'n emosiynol a mi nes i grio yr wythnos diwetha wrth wylio Paula Radcliffe yn cael ei chyfweld cyn rhedeg Marathon Llundain am y tro olaf.

Am ddynes anhygoel ac ysbrydoledig. Yn haeddu dagrau o lawenydd dwi'n meddwl.

Disgrifiad o’r llun,
"Well i mi frysio, mae Alex ar y teledu nes 'mlaen!"

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Nai ateb hwn nes mlaen. Dwi'n ofnadwy am ohirio cyn gwneud rhywbeth.

Dy hoff ddinas yn y byd?

Caerdydd wrth gwrs. Ac yna Llundain.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Gormod i'w henwi. Ond bydde fe'n cynnwys y Manic Street Preachers, digwyddiad chwaraeon, ffrindiau a siocled. Er, dim ar yr un pryd!!

Disgrifiad o’r llun,
Mae Alex yn giamstar ar gael ei holi! Does 'na ddim syndod mai'r Manics oedd ei bwnc arbenigol ar 'Celebrity Mastermind'

Oes gen ti datŵ?

Na. Dwi ddim eisiau un chwaith i fod onest. 'Dw i 'n cael traferth penderfynu ar bethau beth bynnag!

Beth yw dy hoff lyfr?

1984 gan George Orwell

Pa ddilledyn fyddet ti'n methu byw hebddo?

Crys T du/crys a par o jîns- fy uniform.

Disgrifiad o’r llun,
Mae dillad Alex yn llawer mwy llachar ar set CBeebies!

Beth oedd y ffilm ddiwethaf welaist di?

Newydd wylio y ffilm Harry Potter cynta gyda fy merch 8 oed. Dwi wedi ei weld o sawl gwaith ond hon oedd y tro cynta i hi ei gweld. Roedd hi wrth ei bod. Mae hi nawr am weld nhw i gyd wedi iddi ddarllen y llyfrau. Dewis da.

Dy hoff albwm?

Mae dau. 'The Holy Bible' gan Manic Street Preachers a 'The Stone Roses' gan y band o'r un enw.

Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin - beth fyddi di'n ei ddewis?

Os nad oes themau penodol; puri corgimwch i ddechrau, stêc gyda chips a wŷ wedi'w ffrio, ac yna unrhywbeth siocled i bwdin.

Pa un sydd orau, anfon neges tecst neu ffonio?

Dwi'n hoffi siarad ar y ffon, neu gwrando o leia. Rwy'n hoffi dal lan 'da theulu a ffrindiau.

Pe taset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Hwn yn un anodd. Nicky Wire (chwaraewr bâs y Manics) pan maen nhw yn teithio. Yna byswn i'n gallu chwarae yr holl bass lines ddysgais i wrth freuddwydio am fywyd rock n roll.

Pwy sy'n Ateb y Galw yr wythnos nesaf?

Jason Mohammad

Disgrifiad o’r llun,
Sut fyddai'r Manics yn swnio pe tasai Alex yn disodli Nicky Wire am y dydd?