Arestio dau ar ôl protest banc

Protest outside bank in Queen St, Cardiff
Image caption Cafodd y brotest ei threfnu gan grŵp o Anarchwyr

Mae dau o bobl wedi cael eu harestio mewn cysylltiad â throseddau yn ymwneud a'r drefn gyhoeddus ac o ymosod ar blismon yn ystod protest yng Nghaerdydd

Fe ymgasglodd nifer o bobl tu allan I Fanc HSBC yng nghanol y ddinas. Yn ôl yr heddlu roedd y brotest ar y cyfan yn un heddychlon.

Dywed yr heddlu fod y brotest wedi ei threfnu gan grŵp o Anarchwyr.