Mwy o gweryla am senedd grog

  • Cyhoeddwyd
Stephen Crabb at BBC Wales Report debate
Disgrifiad o’r llun,
Stephen Crabb: Cyhuddo Llafur a Phlaid Cymru o gecru

Mae'r Ceidwadwyr wedi cyhuddo Llafur a Phlaid Cymru o "gecru mân" dros bwy i gefnogi mewn senedd grog bosib.

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru Stephen Crabb wrth raglen Sunday Politics Wales y BBC mai dim ond y Ceidwadwyr sy'n gallu cynnig llywodraeth sefydlog.

"Fe welsoch chi'r ddadl ddiraddiol yna rhwng Llafur a Plaid Cymru ynglŷn â sefydlu clymblaid, ac mae hynny'n dangos pam yn union fod angen i bobl bleidleisio dydd Iau dros sefydlogrwydd a llywodraeth sefydlog. Dim ond un blaid sy'n gallu sicrhau mwyafrif pendant, a nhw yw'r Ceidwadwyr Cymreig."

Mewn dadl deledu fe wnaeth llefarydd llafur ar Gymru Owen Smith herio arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood i ddweud a fyddai hi yn pleidleisio i ddymchwel llywodraeth leiafrifol Ed Miliband. Fe wnaeth Ms Wood ymateb drwy gyhuddo Llafur o gymryd Cymru yn ganiataol.

'Sefydlogrwydd'

Ar raglen Sunday Politics Wales fe wnaeth Owen Smith ailadrodd ei gwestiwn i Blaid Cymru; "Dyw Leanne Wood heb ddweud a fydd hi'n pleidleisio gyda'r Torïaid. Hi ydi'r un sy'n gorfod ateb y cwestiwn, ac nid Llafur."

Dywedodd Dr Dafydd Trystan, Plaid Cymru, fod safbwynt ei blaid yn gwbl glir. "Ni fyddwn yn pleidleisio dros brif weinidog Torïaidd, ond ni fyddwn chwaith yn pleidleisio dros unrhyw bolisïau Torïaidd sy'n cael eu cynnig gan Lafur."

Dywedodd Kirsty Williams, arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig: "Mae' dewis yn un rhwng cael llywodraeth sy'n cael ei lusgo i un ochr gan genedlaetholwyr gan fygwth swyddi a sefydlogrwydd yr Undeb, neu lywodraeth sy'n cael ei lusgo i'r' dde gan UKIP, a thoriadau ar wariant cyhoeddus. Ar y llaw arall fe allan nhw bleidleisio i'r Democratiaid Rhyddfrydol, fydd yn angori llywodraeth i'r tir canol."

Dadleuon

Dyweodd Nathan Gill, UKIP: "Rydym yn credu mai'r bobl a ddylai ddeddfu yw pobl sydd yn San Steffan neu yn y Cynulliad yng Nghaerdydd, nid Brwsel. Rydym yn credu y dylai'r arian rydym yn ei wario, fod angen ei wario yma yng Nghymru neu ym Mhrydain."

Roedd pwyslais Pippa Bartolotti ar hawliau merched, a'r angen i gau'r bwlch mewn cyflogau rhwng dynion a merched.

"Rydym wedi etifeddu problem real o ran y gwahaniaeth tâl rhwng dynion a menywod - ac rwyf i eisiau helpu menywod i gamu allan o'r twll neu'r rhigol yma mae llywodraeth ar ôl llywodraeth wedi ei anwybyddu."

Mae rhaglen Sunday Politics Wales yn cael ei darlledu ar BBC Cymru ar ddydd Sul 3 Mai am 11:00.