Pobl ifanc: Anwybyddu gwleidyddiaeth?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Mae'r adroddiad yn pryderu y bydd nifer y bobl sydd ddim yn pleidleisio yn cynyddu

Mae'n bosib y bydd y genhedlaeth nesaf o bleidleiswyr yn anwybyddu gwleidyddiaeth ffurfiol yn llwyr, yn ôl y Gymdeithas Diwygio Etholiadol - yr Electoral Reform Society.

Dywed adroddiad sy'n cael ei gyhoeddi tridiau cyn yr etholiad cyffredinol fod peryg y bydd nifer y bobl sydd ddim yn pleidleisio yn cynyddu.

Er hyn, mae'r adroddiad yn cydnabod fod pobl ifanc yn credu yn gryf mewn democratiaeth.

Mae'r Gymdeithas yn dweud y dylid gostwng oedran pleidleisio, a sicrhau newidiadau sylweddol i'r modd mae gwleidyddiaeth yn cael ei ddysgu mewn ysgolion. Maen nhw hefyd yn galw am roi mwy o lais i bobl ifanc mewn bywyd cyhoeddus yng Nghymru.

Fe wnaeth tua 52% o bobl dan 24 oed bleidleisio yn etholiad cyffredinol 2010.

Roedd hyn yn well na'r nifer isaf erioed, sef 38% a gafodd ei gofnodi yn 2005. Serch hyn, dywed y Gymdeithas mae'r tuedd cyffredinol yw gostyngiad yng nghanran pobl ifanc sy'n pleidleisio.

Mae Steve Brooks, cyfarwyddwr y Gymdeithas, yn dweud y dylai'r senedd nesaf yn San Steffan fynd ati yn syth i ddatganoli pwerau i ganiatáu i'r Cynulliad Cenedlaethol ostwng oedran pleidleisio.

Yna byddai hynny'n gadael digon o amser i sicrhau'r newidiadau ar gyfer etholiadau'r cynulliad y flwyddyn nesaf.

"Hefyd mae angen i Lywodraeth Cymru sicrhau newidiadau sylweddol yn y modd mae gwleidyddiaeth yn cael ei ddysgu mewn ysgolion," meddai.