Asesu'r posibilrywdd o ailagor twnnel

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y twnel ei gau yn 1968

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau eu bod yn ymchwilio i'r posibilrwydd o ailagor twnnel rheilffordd sy'n cysylltu cwm Rhondda a chwm Afan.

Mae Cymdeithas Twnnel y Rhondda eisiau ailagor y twnnel, 3 cilomedr (1.8 milltir) rhwng Blaencwm a Blaengwynfi fel llwybr beicio a cherdded.

Fe wnaeth y twnnel gau yn 1968. Bydd angen codi £8 miliwn wireddu'r cynllun.

Fis diwethaf fe wnaeth peirianwyr ymweld â'r twnnel am y tro cyntaf mewn 40 mlynedd er mwyn gweld a fyddai ailagor y safle yn bosib.