Etholiad: Wythnos olaf o ymgyrchu

Cyhoeddwyd

Fe fydd Leanne Wood yn apelio ddydd Llun ar i ferched a phobl ifanc gefnogi Plaid Cymru.

Mae disgwyl iddi ddweud: "Mae merched wedi eu heffeithio waethaf gan yr agenda llymder sydd wedi'i gymeradwyo gan hen bleidiau San Steffan.

"Rydw i'n falch o fod ymysg y merched sydd wedi 'siglo' trefn y dynion yn San Steffan yn ystod yr ymgyrch etholiadol."

Wrth drafod pobl ifanc, dywedodd: "Mae'r hen drefn wedi dod i ben, a bydd angen pobl ifanc i greu gwleidyddiaeth newydd ar gyfer Cymru newydd."

'Anodd ennill mwyafrif'

Bydd y pleidiau yn canolbwyntio ar wahanol bolisïau, gan amrywio o bensiynau i dollau Pont Hafren.

Ar ddechrau'r wythnos olaf o ymgyrchu dywedodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, y gallai canlyniad yr etholiad gael ei benderfynu gan nifer fach iawn o seddi, a hyd yn oed ychydig gannoedd o bleidleisiau.

"Rydym yn gwybod o'r arolygon barn y bydd hi'n anodd i unrhyw blaid ennill mwyafrif, ond rydym yn dweud wrth bobl os ydych chi am gael Prif Weinidog Llafur, mae hi'n hollbwysig pleidleisio i'r blaid Lafur ddydd Iau."

Mae'r Blaid Werdd wedi penderfynu canolbwyntio ar ferched hefyd, gydag arweinydd y Blaid Werdd yng Nghymru, Pippa Bartolotti, yn dweud: "Mae hi'n warthus bod merched yng Nghymru yn parhau i fod ar eu colled, gan beidio â derbyn cyflog cyfartal.

"Nid yw'r Ddeddf Cyflog Cyfartal wedi'i gweithredu'n wirfoddol, felly mae angen rhagor o ddeddfwriaeth er mwyn i gwmnïau orfod cyhoeddi data llawn ar gyflogau.

"Mae'n rhaid cael gwared ar yr anghyfiawnder sy'n effeithio ar hanner gweithlu ein gwlad."

'Rhwystr i fusnes'

Mae'r Ceidwadwyr wedi dweud bod pensiynwyr wedi bod ar eu hennill oherwydd y polisïau gafodd eu mabwysiadu gan y llywodraeth glymblaid.

Dywedodd ymgeisydd Ceidwadol Brycheiniog a Sir Faesyfed, Chris Davies: "Dros y misoedd diwethaf rydw i wedi siarad gyda channoedd o bensiynwyr sydd wedi dweud pa mor fodlon ydyn nhw o weld newidiadau i bensiynau sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn.

"Mae'r Ceidwadwyr Cymreig eisiau i bensiynwyr allu teimlo'n sicr wedi iddyn nhw ymddeol - gyda'r rhyddid i ddewis beth sydd orau ar gyfer eu dyfodol."

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi tanlinellu eu haddewid i ddileu tollau ar Bontydd Hafren yn 2018 - y cyfnod pan fydd y pontydd yn cael eu trosglwyddo i berchnogaeth y wladwriaeth.

Dywedodd ymgeisydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Jenny Willott: "Mae tollau yn brin iawn yn y DU, felly tydw i ddim yn deall pam bod rhaid i bobl dalu i ddod mewn i Gymru."

Ychwanegodd bod y tollau "yn rhwystr sylweddol i fusnes".