Tîm arbenigol i atal troseddau rhyw yn erbyn plant

Cyhoeddwyd

Mae swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru wedi cyhoeddi y bydd tîm arbenigol yn cael ei greu i fynd i'r afael â throseddau rhyw yn erbyn plant.

Dywedodd Winston Roddick ei fod yn ymateb i "gynnydd" yn y math yma o droseddau.

Bydd cynhadledd ar gam-drin ac ecsploetio plant yn rhywiol yn cael ei gynnal yn Llanelwy ar 14 Mai.

Ychwanegodd: "Rydw i wedi gweithredu wedi i ni weld nifer fawr o achosion o gam-drin plant yn rhywiol yn Rotherham, ac mewn rhannau eraill o'r wlad."

Mae manylion y cynnig wedi eu nodi yng nghynllun heddlu a throsedd y Comisiynydd.

Straeon perthnasol