Ateb cwestiynau am gynllun bysiau Caerdydd

  • Cyhoeddwyd
Cynllun CaerdyddFfynhonnell y llun, Rightacres Property

Mae cyngor Caerdydd wedi ceisio lleihau pryderon ynglŷn â lleoliad gorsaf bysiau newydd y ddinas.

Yr wythnos ddiwethaf, cafodd cynlluniau i ddatblygu Sgwâr Canolog Caerdydd eu cymeradwyo, a bydd pencadlys newydd BBC Cymru yn cael ei hadeiladu ar safle'r orsaf fysiau bresennol.

Dywedodd Cymdeithas Ddinesig Caerdydd y dylai cynlluniau ar gyfer gorsaf fysiau newydd fod wedi eu paratoi cyn i'r datblygiad dderbyn caniatad cynllunio.

Mae'r cyngor wedi ateb 20 o gwestiynau am eu cynlluniau.