Dau yn yr ysbyty wedi gwrthdrawiadau yng ngogledd Cymru

Cyhoeddwyd

Cafodd beiciwr modur a beiciwr eu cludo i'r ysbyty yn dilyn dau wrthdrawiad gwahanol yng ngogledd Cymru ddydd Llun Gŵyl y Banc.

Mae plismyn yn apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad difrifol rhwng beiciwr a beic modur ar yr A4086 yn Nant Peris, pan gafodd merch yn ei 20au hwyr ei chludo i'r ysbyty wedi iddi gael anafiadau i'w braich.

Fe gredir fod y beiciwr modur oedd yn rhan o'r digwyddiad yn teithio gyda nifer o yrwyr eraill.

Mae'r heddlu yn apelio ar i unrhyw un a welodd y digwyddiad, gyda'r beic modur glas 'Enduro', neu feic modur du gyda'r gyrrwr yn gwisgo helmed wen a siaced lachar felen, i ffonio nhw ar 101 a defnyddio'r cyfeirnod S063 345.

Yn y cyfamser, cafodd cylchfan ar yr A5 yn Y Waun, ger Wrecsam, ei chau yn dilyn gwrthdrawiad rhwng car a beic modur.

Cafodd beiciwr modur yn ei 40au anafiadau difrifol a chafodd ei hedfan i ysbyty Gogledd Sir Stafford yn Stoke. Doedd ei fywyd ddim mewn perygl.

Mae'r heddlu yn galw ar i unrhyw dystion i'r gwrthdrawiad, a ddigwyddodd tua 13:00, i alw 101.