Ymgynghoriad addysg 6ed yn Sir Benfro yn dirwyn i ben

Cyhoeddwyd

Mae ymgynghoriad ar gynlluniau dadleuol i newid addysg chweched dosbarth yn Sir Benfro yn dirwyn i ben.

Roedd y dyddiad cau i fod ddydd Mawrth, ond oherwydd problemau technegol, mae'r cyfnod wedi ei ymestyn tan hanner nos nos Wener.

Mae'r cyngor eisiau cau tri chweched dosbarth ac agor un canolfan newydd yn Hwlffordd, uno dwy ysgol ac adeiladu ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg newydd.

Mae grŵp o ymgyrchwyr sydd yn erbyn y newidiadau wedi dweud eu bod yn ofni y gallai diffyg parhad o fewn y system addysg niweidio rhagolygon rhai myfyrwyr.

Mae'r ymgyrchwyr wedi cynnal tair protest i ddangos eu gwrthwynebiad i'r cynlluniau.

Straeon perthnasol