Etholiad 2015: Wynebau a negeseuon cyfarwydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r amser yn prinhau i'r pleidiau ddarbwyllo etholwyr

Gyda deuddydd i fynd tan yr etholiad cyffredinol, mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi dweud y dylai gwleidyddion "ymddwyn fel oedolion" os na fydd mwyafrif clir.

Yn ystod ymweliad â Chaerdydd, dywedodd arweinydd y blaid Nick Clegg y dylai'r pleidiau roi'r wlad yn gynta' er mwyn cael ateb fydd yn gweithio.

Roedd Ed Balls hefyd yn y brifddinas yn ymgyrchu ar ran y blaid Lafur, yn annog pobl i anwybyddu'r pleidiau llai a phleidleisio drostyn nhw.

Dywedodd Leanne Wood wrth bleidleiswyr oedd wedi colli ffydd y gallan nhw ymddiried ym Mhlaid Cymru, tra bu Stephen Crabb yn hyrwyddo polisïau economaidd y Ceidwadwyr.

Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Nick Clegg yn annerch ffyddloniaid yng Nghaerdydd
Disgrifiad o’r llun,
Y Ceidwadwr Stephen Crabb yn troi ei law at y toes mewn archfarchnad yng Nghaerdydd
Disgrifiad o’r llun,
Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood (trydydd o'r chwith) yn arwain cynhadledd yng nghanol y brifddinas
Disgrifiad o’r llun,
Ed Balls (canol) ar ymweliad â ffatri Panasonic ym Mhentwyn, Caerdydd

Negeseuon

Roedd Nick Clegg yng Nghaerdydd ddydd Mawrth fel rhan o daith 1,000 milltir o Land's End i John O'Groats cyn dydd Iau. Dywedodd mai ond y Democratiaid Rhyddfrydol allai sicrhau sefydlogrwydd, gan honni y byddai Llafur a'r Ceidwadwyr yn creu "llanast".

Ychwanegodd nad oedd yn credu y byddai unrhyw un yn ennill mwyafrif clir ddydd Iau, a bod angen i wleidyddion ymddwyn fel oedolion a rhoi'r wlad yn gynta'.

Roedd Llafur hefyd yn parhau i ymgyrchu yng Nghymru ddydd Mawrth, gyda llefarydd y blaid ar y trysorlys Ed Balls yn dychwelyd i geisio denu cefnogaeth i'w blaid drwy rybuddio pobl i beidio pleidleisio dros y pleidiau llai, allai arwain at lywodraeth Geidwadol yn y pendraw.

Bu Stephen Crabb mewn archfarchnad yng Nghaerdydd yn pwysleisio polisïau economaidd y Ceidwadwyr, gan ddweud mai nhw yw'r blaid fyddai'n cyflwyno toriadau treth ac yn sicrhau twf economaidd.

Wrth ymgyrchu yng nghanol y brifddinas, bu arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn annog pobl i ymddiried yn ei phlaid er mwyn sicrhau bod gan Gymru lais "uchel a chlir" yn San Steffan.

Yn y cyfamser, dywedodd y Gwyrddion eu bod yn poeni fod dadleuon am ffracio wedi'u "cuddio'n fwriadol" gan y pleidiau mwy.

Rhybuddiodd arweinydd y blaid yng Nghymru, Pippa Bartolotti, y byddai drilio dan ddaear am nwy mewn creigiau yn "drychinebus i'r amgylchedd".