Danny Jones: Keighley Cougars i chwarae ddydd Sul

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, SWpix.com

Bydd clwb rygbi 13 Keighley Cougars yn chwarae eu gêm yn erbyn Coventry ddydd Sul, ac hynny ar gais teulu'r chwaraewr o Gymru Danny Jones, fu farw wrth chwarae i'r clwb ar 3 Mai.

Dywedodd cadeirydd y clwb Gary Fawcett fod y penderfyniad wedi ei wneud i barhau gyda'r gêm yn dilyn cais gan y teulu, ac fe fydd cyfran o'r arian tocynnau yn cael ei roi i'r teulu.

Mae cronfa arbennig wedi casglu £43,000 mewn llai na 48 awr.

Bu farw Danny Jones, 29 oed, wedi iddo ddioddef ataliad y galon posib yn ystod y gêm ddydd Sul.

Roedd y chwaraewr, fu'n chwarae rygbi 13 rhyngwladol i Gymru, yn chwarae yn ystod y gêm yn erbyn London Skolars.

Cafodd Jones, o Halifax, ei anafu ym mhedwerydd munud y gêm yn Stadiwm New River, a derbyniodd driniaeth gan feddyg a pharafeddygon cyn cael ei gludo i'r Royal Free Hospital yn Llundain.

Dywedodd Gwasanaeth Ambiwlans Llundain eu bod wedi eu galw i "glaf gydag ataliad y galon" am 15:10 a bod "ymdrech sylweddol wedi'i wneud i'w adfywio".

'Poblogaidd a thalentog'

Daeth y gêm i ben wedi 16 munud, a hynny gyda Keighley ar y blaen 12-6.

Dywedodd prif swyddog gweithredol Rygbi 13, Ralph Rimmer: "Mae hi'n dorcalonnus pan mae person mor ifanc yn marw dan y fath amgylchiadau.

"Roedd Danny yn chwaraewr poblogaidd a thalentog, ac roedd wedi chwarae ar y lefel uchaf i Gymru, ac wedi chwarae i Keighley Cougars a Halifax am dros 12 tymor.

Ychwanegodd: "Bydd y gymuned rygbi 13 yn teimlo'r golled yn fawr, a hoffwn gynnig ein cydymdeimlad i deulu a ffrindiau Danny.

"Rydym yn gofyn i bobl barchu preifatrwydd teulu Danny Jones, gweithwyr a chwaraewyr Keighley Cougars."

Roedd Danny Jones wedi ennill 12 cap dros Gymru, wedi iddo wneud ei ymddangosiad cyntaf yn 2010 yn erbyn Yr Eidal.

Chwaraeodd ei gêm ryngwladol olaf yng Nghwpan y Byd Rygbi 13 yn 2013 yng Nghastell-nedd yn erbyn Ynysoedd Cook.

Roedd wedi sgorio dros 1000 o bwyntiau mewn 150 o gemau i Keighley.