Sioe gerdd i ddathlu hanes Y Wladfa

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Y cast yn aros am gyfarwyddyd gan Tim Baker a Dyfan Jones

Bydd Cwmni Theatr Ieuenctid Clwyd Theatr Cymru yn mynd â sioe gerdd, Mimosa, ar daith, er mwyn dathlu 150 o flynyddoedd ers i'r Cymry cyntaf fudo i Batagonia.

Tim Baker, Cyfarwyddwr Artistig Clwyd Theatr Cymru, a Dyfan Jones sydd wedi creu'r sioe fydd yn teithio ar draws Cymru ym misoedd Mai, Mehefin a Gorffennaf.

Y Prifardd Tudur Dylan Jones yw awdur geiriau'r caneuon.

'Siom, dicter a chaledi'

Dywedodd Tim Baker: "Mae'n anhygoel meddwl nad oes neb wir wedi ailadrodd y stori ym myd y ddrama, hanes ein cyndeidiau Cymreig yn cymryd y cam mentrus o adael Cymru ar daith 60 niwrnod o Lerpwl i chwilio am fywyd gwell yn ne America.

"Mae'n stori hudolus, anhygoel ond stori sydd hefyd yn llawn siom, dicter a chaledi.

"Aeth y Cymry ar y daith beryglus ar long y 'Mimosa' gan ddisgwyl cyrraedd eu paradwys.

"Ond wedi cyrraedd gwelsant dir anial, anffrwythlon eang. Allwn ni ddim ond dychmygu'r siom."

Disgrifiad o’r llun,
Cyfle i gynhesu'r llais...

'Stori am iaith'

Mae'r cast yn cynnwys pedwar actor ifanc proffesiynol - Dylan Williams, sydd newydd orffen cyfnod yn y West End yn perfformio Les Miserables, Hanna Jarman, sydd wedi ymddangos mewn cynyrchiadau gan National Youth Theatre Wales, Tom Blumberg fu'n actio yn 'Somewhere in England' yn Clwyd Theatr Cymru a Bethany Gwyn, sydd newydd orffen cyfnod yn y Mountview Academy of Theatre Arts yn Llundain.

Bydd y pedwar yn chwarae nifer o gymeriadau yn ystod y sioe, gan gynnwys capten y llong, yr arweinwyr a'r teuluoedd a benderfynodd adael eu cartrefi yng Nghymru.

Dywedodd Dyfan Jones: "Mae'r pedwar sy'n y cast yn dalentog iawn."

"Roedd hi'n holl bwysig ein bod ni'n castio lleisiau canu cryf, gan fod cymaint o'r sioe yn troi o amgylch y gerddoriaeth.

"Mae'n rhan annatod o'n diwylliant Cymreig ni, y canu cynulleidfaol yn y capeli yn ystod y cyfnod, er enghraifft.

"I'r criw, mae'r cynhyrchiad yn un heriol gan fod y sioe yn cael ei pherfformio mewn rhai theatrau yn Gymraeg a theatrau eraill yn Saesneg.

"Ond, mae'r canu a'r gerddoriaeth i gyd yn digwydd yn y Gymraeg, waeth pa sioe fyddwch chi'n dewis ei gweld.

"Mae'n stori am yr iaith, y bobl, y diwylliant cynhenid Cymreig, felly roedd rhaid i'r canu ddigwydd yn y Gymraeg."

Disgrifiad o’r llun,
Dylan Williams yn gwrando'n astud ar y cyfarwyddwr, Tim Baker

Mimosa ar daith

Bydd y sioe deuluol yn cychwyn ar ei thaith yn Galeri, Caernarfon ar yr 28 Mai, cyn mynd yn ei blaen i Ŵyl Mimosa yn Lerpwl.

Bydd y sioe hefyd yn ymweld â Theatr Gartholwg, Pontypridd, Theatr Soar, Merthyr, Ysgol Uwchradd Bodedern, Theatr Mwldan, Ceredigion a Theatr Felinfach cyn dychwelyd i Clwyd Theatr Cymru o 16 Mehefin - 10 Gorffennaf.

Yn dilyn y daith bydd aelodau o'r Urdd a phobl ifanc o Batagonia yn ymuno â'r actorion proffesiynol ar gyfer perfformiad arbennig yn Eisteddfod Genedlaethol Meifod cyn mynd â'r sioe, a'r cast cyfan, draw i Batagonia.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'n 150 mlynedd ers i'r Cymry cyntaf groesi i Batagonia i sefydlu'r Wladfa