Cwest: Cnoi gwm 'yn ffactor' ym marwolaeth merch o Lanelli

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Samantha Jenkins: Bu farw'n 19 oed

Mae cwest yn Abertawe wedi clywed y gallai cnoi gwm fod wedi bod yn ffactor ym marwolaeth merch 19 oedi.

Bu farw Samantha Jenkins o Lanelli bedair blynedd yn ôl.

Dywedodd y patholegydd Dr Paul Griffiths ei bod hi'n bosib fod darnau o wm cnoi yn stumog Samantha wedi atal mineralau fel calsiwm, magnesiwm a sodiwm rhag cyrraedd ei chorff.

Cafodd rheithfarn naratif ei chofnodi.

Roedd ei mam, Maria Morgan, wedi gofyn am ymchwiliad i farwolaeth ei merch ac wedi honni bod cnoi gwm yn ffactor.

Dywedodd Colin Phillips, Uwchgrwner Dros Dro Abertawe, mai achos ei marwolaeth oedd prinder ocsigen i'w hymennydd oherwydd confylsiwn.

"Mae'n bosib bod bwyta llawer o gwm cnoi wedi arwain at ddiffyg mineralau yn ei chorff," meddai.

Dim modd profi

Serch hynny, clywodd y cwest nad oedd modd profi hyn.

Dywedodd Mrs Morgan ei bod hi ar y cychwyn wedi meddwl bod y cysylltiad rhwng gwm cnoi a marwolaeth ei merch yn "hurt".

Ond penderfynodd awgrymu hyn gan nad oedd meddygon yn deall pam oedd Samantha wedi ei tharo'n anymwybodol yn sydyn.

"Ro'dd hi'n groten hapus yn llawn bywyd - a'i bywyd i gyd o'i bla'n hi," meddai.

"O'dd dim clem gyda hi ei bod hi, yn araf iawn, yn lladd ei hunan.

"Ma'r peder blynedd diwetha wedi bod yn hunlle ...

"'Na i gyd o'n i eisie o'dd atebion ar gyfer 'y nghroten fach i fel y gallwn ni fwrw 'mla'n gyda'n bywyd ..."

Ymddiheurodd y crwner i'r teulu am fod yr oedi cyn cynnal y cwest yn annerbyniol.