Cynnig prawf iechyd i gwsmeriaid stiwdio datŵs

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae pobl sydd wedi defnyddio stiwdio datŵs a thyllu'r corff yng Nghasnewydd wedi cael cynnig profion iechyd wedi i bump o bobl ddioddef haint croen difrifol.

Mae swyddogion wedi anfon llythyrau at 550 o gleientiaid gan gynnig prawf gwaed.

Roedd y stiwdio wedi masnachu dan yr enw Blue Voodoo, Sun Tattoo Studio a Flesh Wound ar 92 Commercial Street, Casnewydd, rhwng Mai 2013 a Chwefror 2014.

Mae'r rhybudd wedi'i gyhoeddi gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Cysylltiad

Cafodd y pum person oedd wedi dioddef haint i'r croen driniaeth yn yr ysbyty, ac mi wnaeth meddyg sylwi ar y cysylltiad wedi iddo drin pedwar o'r bobl hynny.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Dr Brendan Mason (dde) bod y risg o drosglwyddo unrhyw haint yn isel

Dywedodd y bwrdd iechyd y gallai'r achosion sydd wedi eu cadarnhau hefyd fod yn arwydd bod yr holl gleientiaid sydd wedi defnyddio'r stiwdio yn wynebu perygl bychan o drosglwyddo Hepatitis B a Hepatitis C, a pherygl bach iawn o drosglwyddo HIV.

Mae prawf gwaed, i brofi am y tri haint, wedi'i gynnig i bawb sydd wedi defnyddio'r stiwdio.

Mae swyddogion yn pwysleisio bod y siawns o ddal haint sy'n cael ei gludo yn y gwaed drwy datŵ neu dyllu'r corff yn "isel iawn".

Dywedodd Dr Brendan Mason, epidemiolegydd ymgynghorol gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru, nad oes achosion o drosglwyddo HIV drwy dyllu'r corff neu datŵs wedi eu cofnodi unrhyw le ar draws y byd.

Ymchwiliad

Mewn cynhadledd i'r wasg fore Mercher, dywedodd swyddogion iechyd bod y busnes sydd wedi'i gofrestru dan ymchwiliad gan dîm iechyd amgylcheddol Cyngor Casnewydd, a bod y busnes bellach wedi'i ddirwyn i ben.

Mae nifer o glinigau gyda nyrsys arbenigol wedi eu sefydlu yn ardal y bwrdd iechyd.

Mae llinell gymorth ar gael i bobl sydd am drefnu apwyntiad a'r rhif ffôn yw 02920 402528.