Gwerthu pier Llandudno am £4.5m

Cyhoeddwyd

Mae perchnogion pier Llandudno wedi ei werthu am £4.5 miliwn.

Mi wnaeth y perchnogion, Cuerden Leisure, gyhoeddi ym mis Mawrth eu bod yn ceisio gwerthu tri pier - pier Llandudno a dau arall yn Blackpool.

Mae'r trafodaethau ynglŷn â gwerthu'r rhai yn Blackpool yn parhau.

Ers ei godi yn y 19eg ganrif mae pier Llandudno wedi cael ei gydnabod fel un o'r goreuon yng Nghymru. Mae'n 2,300 o droedfeddi o hyd ac yn gorwedd wrth droed Pen y Gogarth.

Mae'r pier wedi'i werthu i gwmni Tir Prince Roadway, sydd eisoes yn rhedeg sawl atyniad i dwristiaid yng ngogledd Cymru.

Dywedodd Richard Baldwin ar ran cwmni Bilfinger GVA's Retail - sydd wedi gwerthu'r pier ar ran y perchnogion: "Mae pier Llandudno wedi denu llawer o ddiddordeb ers iddo fynd ar werth chwe wythnos yn ôl, ac rydym yn hapus iawn ein bod ni wedi llwyddo i'w werthu mewn cyfnod mor fyr.

"Mi wnaethon ni dderbyn cynigion dros y pris a ofynnwyd, ond mi roedd pawb yn gytûn bod gwerthu'r adeilad i Adam Williams o fudd i bawb, ac o fudd i ddyfodol hir dymor Pier Llandudno."

Ychwanegodd Mr Williams: "Mae Pier Llandudno yn rhan bwysig o hanes a threftadaeth Cymru, ac mae cwmni Tir Prince Roadway yn falch o gael y cyfle i fod yn berchen ar y pier, gan sicrhau y bydd miloedd o bobl yn parhau i'w fwynhau fel atyniad i ymwelwyr, a hynny am flynyddoedd i ddod."

Straeon perthnasol