Ymestyn dedfryd am ymosod a dwyn gan fenyw 88 oed

Cyhoeddwyd

Mae dedfryd dyn wnaeth ymosod ar, a dwyn gan, fenyw 88 oed wedi cael ei hymestyn o 10 mlynedd i 14 mlynedd o garchar.

Roedd Gavin Tainton, glanhawr ffenestri 32 oed, wedi clymu Constance Davies gyda weiren drydan a'i gadael hi yn ei chartref ym Maesteg ble oedd hi'n byw ar ei phen ei hun.

Mi wnaeth Tainton ddwyn £15 ynghyd â gemwaith Mrs Davies.

Aeth Tainton i mewn i gartref Mrs Davies wrth iddi wylio'r teledu, cyn ei thaflu i'r llawr drosodd a throsodd.

Torrodd Mrs Davies ei bys ymysg anafiadau arall yn yr ymosodiad.

Llwyddodd hi i ryddhau ei hun o'r clymau ond ni ddywedodd wrth neb am yr ymosodiad tan y diwrnod wedyn, pan aeth hi at ei doctor.

Dywedodd wrth nyrs nad oed hi eisiau i unrhyw un wybod am yr ymosodiad.

Cafodd olion bysedd Tainton eu darganfod ar olau a drws yn nhŷ'r pensiynwr ym Maesteg, a daeth yr heddlu i wybod ei fod ganddo drafferthion ariannol.

'Dim yn ddigon llym'

Cafodd Tainton ei ddedfrydu i 10 mlynedd yn Llys y Goron Caerdydd ym mis Chwefror wedi i'r rheithgor ei gael yn euog o ladrad.

Ond yn y Llys Apêl ddydd Mercher, mi wnaeth cyfreithwyr ar ran y Twrne Cyffredinol, Robert Buckland QC, annog y tri barnwr i ymestyn y ddedfryd "nad oedd yn ddigon llym".

Dywedodd yr Arglwydd Ustus Fulford, oedd yn eistedd gyda Mr Ustus Spencer a Mr Ustus Holgate, bod Mrs Davies yn "fregus iawn".

"Roedd hi'n ddynes oedrannus fregus ac nid oedd ganddi unrhyw siawns o amddiffyn ei hun yn erbyn dyn ifanc, cryf."

Aeth ymlaen i ddweud: "Mi wnaeth y ddynes oedrannus a bregus hon ddioddef ymosodiad creulon yn ei chartref ei hun.

"Roedd ei hanafiadau, o ystyried ei hoedran a'i gwendid, yn sylweddol, a bydd effaith y drosedd - yn gorfforol a seicolegol - yn barhaol.

"Mae sawl ffactor - ei hoedran, ei gwendid, a'r ffaith ei bod hi wedi cael ei thargedu - yn gwneud y drosedd yn fwy difrifol."

Straeon perthnasol