Awyr dywyll yn Sir Benfro?

Noson serenog ym Mannau Brycheiniog Image copyright other
Image caption Mae Bannau Brycheiniog eisoes wedi cael statws Awyr Dywyll

Mae aelodau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cytuno i gyflwyno 10 safle posib ar gyfer eu hystyried yn 'Safleoedd Awyr Dywyll'.

Fe gafodd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog y statws ddwy flynedd yn ôl.

Mae safleoedd o'r fath yn ardaloedd bychan, hawdd cyrraedd atyn nhw, ar gyfer arsyllu. Mae'n angenrheidiol bod yr awyr yn y nos o ansawdd da, gydag ychydig iawn o lygredd golau.

Mae'r statws yn gydnabyddiaeth ryngwladol fod yr ardal yn lle delfrydol i syllu ar y sêr heb i olau artiffisial darfu ar hynny.

Dim ond un Safle Awyr Dywyll arall sydd 'na yn y parc ar hyn o bryd, yn Ne Aber Llydan.

Gobaith y parc yw denu ffotograffwyr a phobl sy'n ymddiddori yn y sêr.

Bydd y 10 safle nawr yn cael eu hystyried gan Bartneriaeth Darganfod Awyr Dywyll y DU.

Straeon perthnasol