Dyn o Wynedd yn wynebu cyhuddiadau o dreisio plentyn

  • Cyhoeddwyd
Gareth Hall

Mae dyn 22 oed, oedd yn gweithio mewn pwll nofio yng Nghaernarfon, yn wynebu cyhuddiadau o herwgipio a threisio merch 10 oed yn America.

Dywedodd ditectifs fod Gareth Vincent Hall o Dalysarn ger Caernarfon wedi cwrdd â'r ferch ar y rhyngrwyd ddau fis yn ôl cyn hedfan i'r Unol Daleithiau ym mis Ebrill.

Erbyn hyn, mae yn y ddalfa yn Eugene, Oregon, ac mae'r heddlu'n honni i'r ymosodiad ddigwydd ym mis Ebrill.

Yn ôl yr awdurdodau, cafodd ei arestio ddydd Sadwrn, 2 Mai, ym maes awyr Chicago.

Mae'n wynebu cyhuddiad o herwgipio, treisio a dwy drosedd rhyw ddifrifol arall.

Atal o'i waith

Mae disgwyl iddo fod yn y llys ym Mehefin.

Yn y cyfamser, mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cadarnhau iddo gael ei arestio a'i ryddhau ar fechnïaeth yn Hydref 2014 wrth iddyn nhw ymchwilio i droseddau ar-lein honedig.

Dywedodd Cyngor Gwynedd iddo gael ei atal o'i waith ym mis Hydref wedi i Heddlu Gogledd Cymru roi gwybod iddyn nhw am y troseddau honedig.

Dywedodd llefarydd ei fod wedi ei wahardd o'i waith yn yr hydref a bod swyddogion yn cynnal ymchwiliad.