Darllen trwy wyliau'r haf!

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Leusa Llewelyn

Nofelau, straeon byrion neu gyfrol o farddoniaeth efallai? Beth bynnag ydych chi'n fwynhau ei ddarllen, mae 'na sawl cyfle dros y misoedd nesaf i chi fanteisio ymhellach ar eich mwynhad trwy ymweld â nifer o wyliau llenyddol sydd wedi eu trefnu ar hyd a lled Cymru. Leusa Llewelyn sy'n trafod rhai o'r uchafbwyntiau gyda Cymru Fyw:

Rhwng dau glawr

Mae gen i gyfrinach. Ers imi fod yn ifanc, dwi'n wedi credu mai fi yw Matilda o nofel enwog Roald Dahl.

Dwi'n sgut am ddarllen a sgwennu: dwi'n Geridwen o lyfr-fwytwr, yn ET o dudalen-dröwr, yn binj-ysgrifennwr, yn meddwi ar arogl print ac yn syrthio i gysgu bob nos rhwng dau glawr i hedfan gyda cymeriadau yn fy nghwsg.

Dwi'n gweithio i Llenyddiaeth Cymru ers dros bedair blynedd, ac wrth fy modd yn cael gweithio gyda llyfrau a llenyddiaeth bob dydd.

Ein nod yw argyhoeddi pawb fod bod yn greadigol gyda geiriau yn rhywbeth i bawb, o greu cerddi ar ddarn o dost gydag Alphabetti Spaghetti i ddadansoddi cerddi buddugol y Gadair mewn tipi lliwgar ar faes yr Eisteddfod.

Ffynhonnell y llun, Llenyddiaeth Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Tipi lliwgar y 'Lolfa Len' ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol

'Hudolus'

Mae llenyddiaeth fel tylwyth teg, yn hollol hudolus ac yn eich synnu wrth amlygu ei hun fan hyn a fan draw mewn cannoedd o wahanol ffurfiau.

'Dw i hefyd wrth fy modd â gwyliau, ac yn ymhyfrydu yn y ffaith fod Cymru gyfan yn troi'n un cyfres o wyliau diddiwedd dros yr haf. Beth well felly na mynd o ŵyl i ŵyl, a chreu gwyliau ein hunain ar y daith hefyd i rannu ein neges am lenyddiaeth?

Cychwynnodd yr haf o wyliau yn fuan i ni eleni wrth i ni gyd-drefnu trydedd Gŵyl Llen Plant Caerdydd dros y Pasg, gan groesawu cannoedd o blant i'r brifddinas i fwynhau sesiynau darllen stori, gweithdai cartŵnio a chynganeddu, a sioeau rhyngweithiol yng nghwmni awduron gorau Cymru a thu hwnt.

Disgrifiad o’r llun,
Dau frenin llenyddiaeth plant: T Llew Jones a Roald Dahl

Cyfloedd euraid

Mae eleni wrth gwrs yn ganmlwyddiant ar frenin llên plant Cymru, T Llew Jones. A'r flwyddyn nesa byddwn yn adfer gwreiddiau Cymreig Roald Dahl wrth ddathlu ei ganmlwyddiant yntau. Dyma gyfleoedd euraid i blannu awch am ddarllen ymysg ein hieuenctid.

Ymlaen â ni wedyn i fis Mai a Gŵyl Wil Sam, a drefnasom yn Llanystumdwy. Cyfle i'r gymuned leol ddod ynghyd i gofio'r cymeriad annwyl, ac i glywed darlithoedd am ei fywyd a'i waith a gwylio perfformiadau o'i ddramâu.

Yr un diwrnod gwelwyd Y Fedwen Lyfrau, gŵyl undydd flynyddol a drefnir gan Gwlwm Cyhoeddwyr Cymru, yn dod i Ferthyr Tudful - ac yn diddanu cynulleidfa o bob oed gyda'u sesiynau.

Ddiwedd y mis bydd Eisteddfod yr Urdd yma, a ninnau o'r diwedd yn cael cyfle i rannu'r gyfrinach ynglŷn â phwy bydd Bardd Plant Cymru 2015-17. Byddwn hefyd yn cynnal gweithdy ysgrifennu creadigol ym Mhentref Mistar Urdd ac yn creu Cerdd Fawr Gawslyd Caerffili gyda phawb sy'n pasio heibio.

Yr un pryd, bydd criw ohonom draw yng Ngŵyl y Gelli yn y Gelli Gandryll.

Ymlaen wedyn i fis Gorffennaf lle byddwn yn rhaglennu deuddydd o ddigwyddiadau i blant ac oedolion yn ein pabell lenyddiaeth yng ngŵyl Tafwyl yng Nghastell Caerdydd.

Ffynhonnell y llun, BBC
Disgrifiad o’r llun,
Mae Gŵyl y Gelli wedi hen sefydlu ei hun fel un o prif wyliau llenyddol y DU

Llwyfan llenyddol

Ac yna mis Awst, i un o uchafbwyntiau ein blwyddyn - yr Eisteddfod Genedlaethol. Eto eleni byddwn yn cydweithio â'r Eisteddfod, ynghyd ag Academi Hywel Teifi gyda nawdd gan Gyngor y Celfyddydau, i drefnu'r Lolfa Lên.

Llwyfan llenyddol lliwgar mewn tipi yw hon, gyda bêls gwair yn lle cadeiriau plastig.

Llynedd roedd yn wefreiddiol gweld y babell yn llawn dop bob dydd, a wynebau newydd yn galw heibio i fwynhau llenyddiaeth - o Cowbois Rhos Botwnnog yn trafod ystyr geiriau eu caneuon i'r perfformiad cyntaf erioed o'i gerddi buddugol gan y Prifardd newydd Guto Dafydd y diwrnod ar ôl ei goroni.

Bydd ein digwyddiadau yn rhedeg ochr yn ochr â rhaglen ardderchog y Babell Lên gan gynnig mwy o amrywiaeth o ddigwyddiadau llenyddol nag erioed o'r blaen.

Os bydd amser, fe af hefyd i Ŵyl y Dyn Gwyrdd neu Ŵyl Rhif 6, lle byddaf wastad yn ceisio dianc i weld be sy'n digwydd yn y pebyll llenyddiaeth yno.

Ac mi fydda i bob tro yn synnu o'u gweld yn llawn, yn orlawn o Fatildas o bob math mewn welingtyns mwdlyd, yn darllen yn y glaw, yn cysgu dan flancedi picnic ar glustogau o lyfrau...

Disgrifiad o’r llun,
Y plant wrth eu boddau ym myd y llyfrau yn Eisteddfod Genedlaethol Llanelli'r llynedd