Daniel Foss: Crwner yn gofyn am ragor o wybodaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mewn cyn-wrandawiad cwest i farwolaeth Daniel Foss, 37 oed, fu farw ar Ffordd y Brenin, Abertawe ym mis Medi 2013 yn dilyn gwrthdrawiad â bws, mae'r crwner wedi gofyn am ragor o wybodaeth.

Fe ofynodd y crwner, Colin Phillips, m fwy o wybodaeth gan Gyngor Abertawe a chwmni bysiau First Cymru, gyda'r bwriad o gynnal gwrandawiad cyn-cwest arall ar ôl i'r wybodaeth honno ddod i law.

Mae disgwyl i gwest llawn i'r farwolaeth gael ei gynnal ym mis Gorffennaf neu Awst.

Gofynnodd Mr Phillips i'r cyngor ddarparu gwybodaeth ynghylch cefndir y penderfyniad i newid y system ffyrdd ar Ffordd y Brenin gan gynnwys adroddiadau archwilio diogelwch ac unrhyw adroddiadau mewnol eraill.

O'r cwmni bysiau, First Cymru, gofynnodd am ddatganiad gan uwch swyddog ynghylch y 100 neu fwy o ddigwyddiadau sydd wedi bod ar Ffordd y Brenin ers 2008.

Tra'n darllen y dystiolaeth a gyflwynwyd hyd yn hyn, dywedodd Mr Phillips bod y system metro yn groes i reddf, ond byddai'n dibynnu ar ganlyniad yr archwiliadau diogelwch cyn gwneud penderfyniad ffurfiol.