Carcharu am ddwyn pedwar blwch casglu arian elusennol

  • Cyhoeddwyd
Heddlu

Mae dyn wedi'i garcharu am ddwyn pedwar blwch casglu arian elusennol o ganolfan gymunedol yn y gogledd.

Cafodd Paul Anthony Williams, 34 oed o Drefor, ei garcharu am 12 mis wedi iddo gyfaddef dwyn o ganolfan cymunedol Cefn Mawr ger Wrecsam, dwyn o gartref yn Wrecsam, trosedd yn ymwneud â'r drefn gyhoeddus ac yfed a gyrru.

Roedd y pedwar blwch casglu arian yn y ganolfan gymunedol yn perthyn i bedwar elusen wahanol.

Dywedodd y Barnwr Niclas Parry: "Roedd hwn yn arian a roddwyd gan y cyhoedd i elusennau pwysig, gan gynnwys un yn gofalu am blant sy'n derfynol wael," meddai.

"Byddai wedi bod yn amlwg eu bod yn flychau elusen."

Digwyddodd y troseddau eraill, gan gynnwys byrgleriaeth tŷ, pan oedd ar fechnïaeth.

Achosodd ddifrod gwerth bron i £1,000 mewn un cartref.

Daeth yr heddlu o hyd iddo ar ôl canfod olion bysedd ar ffenestr.