Plaid Cymru yn 'dal ei thir'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Simon Thomas bod ffawd Plaid Cymru wedi bod yn well na rhai o'r pleidiau eraill.

Mae Plaid Cymru yn dweud ei bod wedi 'dal ei thir' yn yr etholiad cyffredinol.

Cadw'r tair o seddi wnaeth y blaid yn Arfon, Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr a Dwyfor Meirionnydd.

Ond mi oedd hi'n agos yn Ynys Môn gydag Albert Owen yn cadw ei sedd o drwch blewyn, gyda mwyafrif o 229 o bleidleisiau.

Dywedodd yr Aelod Cynulliad Simon Thomas bod ffawd Plaid Cymru wedi bod yn well na rhai o'r pleidiau eraill.

"O edrych beth sydd wedi digwydd i'r pleidiau eraill, y Democratiaid Rhyddfrydol a Llafur hefyd yn Lloegr, 'da ni wedi dal ein tir yma yng Nghymru ac wedi gwneud yn eithaf da mewn sawl sedd yn y cymoedd."

Yn ôl Simon Thomas mae'r canlyniadau wedi dangos bod Llafur "dan fygythiad mewn sawl ran o Gymru" gan bleidiau gwahanol gan gynnwys Plaid Cymru.

Gwaith y blaid meddai ar gyfer yr etholiad Cynulliad y flwyddyn nesaf fydd dangos i bobl eu bod nhw yn medru amddiffyn buddiannau pobl Cymru yn erbyn y Ceidwadwyr yn Llundain.

'Sylfeini cadarn'

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood bod canlyniad yr etholiad "ddim mor ddrwg ag y gallai fod" i'w phlaid, er gwaethaf y ffaith bod eu gobeithion o ennill mwy o seddi yng Nghymru wedi cael eu chwalu.

Dywedodd ei bod yn falch fod y blaid wedi cynyddu eu pleidleisiau yn y Rhondda a chymoedd y gorllewin, ond bod "etholiadau San Steffan bob amser wedi bod yn anodd i Blaid Cymru."

Ychwanegodd, "Yn amlwg fe ddaethon ni'n agos i gipio Ynys Môn ac i gael ein pleidlais orau erioed ac ry'n ni wedi gosod sylfeini cadarn ar gyfer etholiad y Cynulliad. Bydd ein tri Aelod Seneddol yn gweithio'n galed nawr i amddiffyn ein cymunedau".