Digwyddiadau i nodi 70 mlynedd ers diwedd y rhyfel

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Denbighshire County Council
Disgrifiad o’r llun,
Mae baner Jac yr Undeb yn hedfan yn Neuadd y Sir, Rhuthun, i nodi 70 mlynedd ers diwedd yr Ail Ryfel Byd

Mae cyfres o ddigwyddiadau'n cael eu cynnal ar draws Cymru'r penwythnos hwn i nodi 70 mlynedd ers diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop.

Cafodd clychau eu canu yng Nghaerdydd, Aberhonddu a Sir Benfro am 11:00 ddydd Sadwrn yn ystod ail ddiwrnod o ddathliadau.

Ddydd Gwener roedd dau funud o dawelwch wedi'i gynnal ar draws y wlad, a choelcerthi wedi'u cynnau, i nodi'r union amser y daeth yr Ail Ryfel Byd i ben.

Ar 8 Mai 1845 cafodd cannoedd o goelcerthi eu tanio i ddathlu diwedd y rhyfel.

Ymhlith y digwyddiadau'r penwythnos hwn mae arddangosfeydd arbennig a nifer o bartïon a dathliadau gyda themâu'r 1940au.

Disgrifiad o’r llun,
Fflam ar Gastell Caerdydd nos Wener
Ffynhonnell y llun, Sara Miles
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd fflam ei chynnau ger Cadeirlan Aberhonddu nos Wener hefyd

Dydd Sadwrn

  • Canu clychau am 11:00 yng Nghadeirlan Llandaf, Eglwys Sant Ioan yng Nghaerdydd, Eglwys Gadeiriol Tŷ Ddewi, a Chadeirlan Aberhonddu
  • Mae Clwb Gweithwyr Abertyswg yn cynnal noson o ddathlu yng Nghlwb y Lleng Brydeinig o 19:00
  • Porth Tywyn - arddangosfa diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop yn cael ei chynnal yn y Neuadd Goffa

Dydd Sul

  • Castell Caerdydd - picnic teuluol gyda thema 1940au ac arddangosfeydd milwrol (12:00 tan 16:00)
  • Cyffordd Llandudno - gwasanaeth arbennig yn Eglwys St Michael o 10:30
  • Blaenafon - parti ar thema'r 1940au gyda digwyddiadau i'r teulu (prynhawn)
  • Yr Wyddgrug - digwyddiad cymunedol ar thema'r 1940au ar Sgwâr Daniel Owen
Ffynhonnell y llun, Sara Miles
Disgrifiad o’r llun,
Digwyddiad yn Aberhonddu i nodi diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop
Ffynhonnell y llun, Sara Miles
Disgrifiad o’r llun,
Digwyddiad cofio yn Aberhonddu