Ymosodiad rhyw yng Nghasnewydd

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad rhyw yng Nghasnewydd yn ystod oriau man dydd Sul.

Fe wnaeth dau ddyn ymosod ar ddynes 24 oed wrth iddi fynd drwy dwnnel cerdded ger cylchdro Old Green am 02:30.

Fe wnaeth y ddau ddyn ffoi ar ôl yr ymosodiad.

Mae'r Heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth i gysylltu â nhw ar 101 neu yn ddienw ar

0800 555 111.