Bachgen saith oed wedi marw

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe gwympodd y bachgen i Afon Taf ym Mynwent y Crynwyr ger Merthyr Tudful

Mae'r heddlu wedi dweud bod bachgen saith oed wedi marw ar ôl cwympo i mewn i Afon Taf ym Mynwent y Crynwyr ger Merthyr Tudful.

Dywedodd llefarydd fod yr heddlu a'r gwasanaeth ambiwlans wedi eu galw am 18:30 nos Sul.

"Erbyn i'r gwasanaethau brys gyrraedd roedd bachgen saith oed wedi ei godi o'r afon. Cafodd driniaeth gan barafeddygon gyda chymorth yr heddlu," meddai'r llefarydd.

"Aed ag ef mewn hofrennydd i'r ysbyty ond, yn anffodus, bu farw.

"Mae'r farwolaeth yn cael ei thrin fel damwain drasig."

'Effaith ar gymuned'

Credir i'r bachgen fod yn ddisgybl yn Ysgol Gynradd Edwardsville, ble mae llythyrau wedi cael eu dosbarthu i rieni.

Dywedodd trigolion bod mam un o ffrindiau'r bachgen wedi ei dynnu o'r dŵr.

Dywedodd Kate Moran, Cynghorydd Treharris, sy'n cynnwys ward Mynwent y Crynwyr, fod plant yn chwarae'n aml lle digwyddodd y ddamwain.

"Mae'n ddamwain drasig. Rwy' wedi chwarae yno fy hunan fel plentyn, felly hefyd fy mrawd a nifer o bobl.

"Mae'n ergyd drasig i golli plentyn a bydd hyn yn cael effaith ar yr holl gymuned."

Disgrifiad o’r llun,
Mae teyrngedau wedi eu gadael ger y man ble ddisgynnodd y bachgen i'r afon