Tro pedol hysbyseb bysus

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Daeth ymateb ffyrnig i'r hysbyseb newydd

Mae cwmni teithio bysiau New Adventure Travel wedi tynnu hysbyseb oddi ar fysiau yn dilyn beirniadaeth ar wefannau cymdeithasol ac eraill.

Roedd yr hysbyseb ar fysys yn ardal Caerdydd yn dangos merch hanner noeth yn dal bwrdd o'i blaen gyda'r slogan "Ride me all day for £3".

Ymhlith y rhai fu'n trydar yn erbyn yr hysbyseb roedd AS newydd Canol Caerdydd Jo Stevens - gofynnodd hi i'r cwmni egluro ym mha ffordd yr oedd yr hysbyseb yn briodol.

O fewn dim fe ddywedodd AS arall yn y brifddinas, Stephen Doughty, bod y cwmni wedi cyfadde' camgymeriad.

Cyhoeddodd y cwmni ddatganiad yn fuan wedyn sy'n dweud:

"O ystyried yr ymateb i'n hysbyseb bysiau newydd, hoffwn egluro'n sefyllfa:

"Yn gyntaf rydym wedi dweud mai ein nod oedd gwneud teithio ar fws yn ddeniadol i'r genhedlaeth iau... roedden ni felly wedi datblygu strategaeth hysbysebu fewnol yn dangos dynion a merched yn dal byrddau i hybu cost ein ticedi dyddiol.

"Doedd dim bwriad i'r slogan 'Ride me all day for £3' - er ei fod yn un tafod-yn-y-boch - dramgwyddo unrhyw un boed yn ddynion neu ferched, ac os yw wedi gwneud hynny rydym yn ymddiheuro o waelod calon.

"O weld faint o ymateb negyddol sydd wedi dod i'r fei, rydym wedi penderfynu tynnu'r lluniau o gefn y bysiau o fewn y 24 awr nesaf."